Del 1 - Boende och bostäder

I del 1 bygger vi upp ordförrådet kring viktiga delar som berör boende och boendefrågor. Vi berör också hur man hittar lediga bostäder samt regler kopplade till boende.

Huvudinnehåll i del 1 - Boende och bostäder:

 • Boende och adress.
 • Olika typer av bostäder och olika boendeformer.
 • Rum i en bostad, planlösning, möbler.
 • Möbler (både substantivet och vad man använder det till/verbet).
 • Att hitta en bostad och förstå bostadsannonser.
 • Att hyra en bostad (hyreskontrakt, bostadsregler i flerfamiljshus m m).
 • Viktigt att tänka på när man flyttar.
 • Vanligt förekommande substantiv och verb kopplade till boende.
 • Några vanliga prepositioner.

Mål del 1: 

Att deltagarna ska få mer kunskap om olika typer av bostäder samt öka sitt ordförråd kopplat till boende i Sverige. De ska också få mer inblick i hur man hittar bostad samt vilka regler som gäller i flerfamiljshus.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

 • Kunna skriva sin adress, veta vilken stadsdel och kommun de bor i.
 • Vilka olika typer av boendeformer som finns i Sverige.
 • Vad olika rum i en bostad kallas för.
 • Ord för olika möbler.
 • Regler kring att hyra en bostad samt vad som gäller i gemensamma utrymmen som tvättstuga, soprum och trappuppgång.

SYFTE

Som asylsökande är boendet en viktig och komplicerad del av livet i Sverige. Alla måste ha någonstans att bo. Det är extra värdefullt med ett tryggt boende när livssituationen är så osäker som under asylprocessen.

Det är svårt att hitta ett eget boende som asylsökande utan inkomst och kontakter. Boende är dyrt. Risken finns att asylsökande blir utnyttjade och lurade att betala överpriser för sitt boende. Deltagarna behöver därför få mer kunskap om regler kopplade till boende i Sverige. Att kunna kommunicera med hyresvärdar och grannar är viktigt både när man söker boende och bor i en bostad.