Skola i Sverige

Skola och utbildning är en viktig del av ett samhälle. Det kan vara svårt att se hur skolsystemet hänger ihop i ett nytt land. Därför ägnar vi detta tema åt att förstå hur skola för barn fungerar, men också vilka olika former av vuxenstudier det finns i Sverige. Språkligt fokuserar vi på att lära oss fler ord kopplade till skola och utbildning samt att öka läsförståelsen.

En grön bakgrund med olika saker som kännetecknar att gå i skolan. På den gröna bilden är det bland annat anteckningsblock, en jordglob och en surfplatta.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Skola i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

  • Hur svenskt skolsystem fungerar.
  • Utbildningens betydelse i Sverige.
  • Vilka förväntningar som finns på föräldrar i svenska skolsammanhang.
  • Den starka kopplingen mellan utbildning och möjligheten att få arbete.

Svenska språket:

  • Ökat ordförråd kopplat till skolsammanhang.
  • Grammatik: Lära sig i skolvärlden vanligt förekommande verb och substantiv. Träna tempusformer av verb och substantiv i singular/plural.
  • Öka sin förmåga till läsförståelse (t ex informationslappar från skolan, förstå ett schema).

Deltagarnas livssituation:

  • Behov av att förstå hur skolan fungerar i Sverige, i synnerhet för deltagare som har barn.
  • Behov av information om rättigheter och skyldigheter för dem som är asylsökande och deras barn samt även vad som gäller för papperslösa barn.
  • Behov av information och förberedelse inför kommande utbildningsvägar om de får uppehållstillstånd, i första hand SFI men även andra typer av studier.