Del 4 - Vuxen i Sverige

Vilka rättigheter och skyldigheter har man som vuxen i Sverige? Vad händer när man fyller 18 år? Del 4 handlar i korthet om att ta vuxenansvar, att arbeta, att hitta någon att leva med och att bilda familj.

Vad ett vuxenliv innebär av arbete, relationer, familjeliv m m berörs väldigt kortfattat i detta tema, men belyses mycket mer i övriga teman i undervisningsmaterialet.

Huvudinnehåll i del 4:

  • Vuxnas skyldigheter.
  • Frihet att välja hur man vill leva.
  • Vad händer när man fyller 18 år och blir vuxen?
  • Att hitta någon att leva med.
  • Att arbeta.

Mål del 4:

  • Ha mer kunskaper om hur vuxenliv i Sverige kan se ut.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 4:

  • Känna till vilka skyldigheter och rättigheter man har som vuxen i Sverige.
  • Att man blir vuxen när man är 18 år och vad som förändras då.
  • Tankar om olika sätt att leva i relationer som vuxen samt regler kring giftermål.
  • Kortfattade regler kring att arbeta i Sverige.

SYFTE

För att asylsökande ska kunna göra ”rätt” i ett nytt land behöver man förtydliga skyldigheterna man har som vuxen i Sverige. Att friheten att välja hur man vill leva är så stor i Sverige är något som man tidigt också behöver bli medveten om. Att känna till att 18-årsgränsen markerar vuxenliv rent juridiskt är nödvändigt att veta när man är förälder, så att man förstår när man som vårdnadshavare måste låta sitt barn bestämma över sig själv.