Del 3 - Tonåringar i Sverige

Vad betyder uttrycket ”tonåring” och hur är det att vara 13-19 år i Sverige? Vi lär oss mer om tonårsperiodens förändringsprocess, om viktiga åldersgränser som skyddar barn men också ger unga personer rättigheter ju äldre de blir. Att vara i perioden mellan barn och vuxen innebär också nya intressen, ansvar och behov. Vilket samhällsstöd finns för tonåringar och deras föräldrar?

Huvudinnehåll i del 3:

 • Från barn till vuxen.
 • Viktiga åldersgränser mellan 13-18 år.
 • Att välja gymnasieprogram.
 • Fritidsgårdar.
 • Tonåringar, alkohol och tobak.
 • Ungdomsmottagningar.

Mål del 3:

 • Veta lite mer om vad som händer i tonårsperioden och hur Sverige försöker möta de behov tonåringar har.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 3:

 • Lite mer om hur och på vilket sätt tonårstiden förändrar barnet till vuxen.

Några viktiga åldersgränser för barn under 18 år och varför de finns

 • Hur gymnasieskolan fungerar.
 • Vad en fritidsgård, ungdomsmottagning m m är.
 • Lite förförståelse för att tonåringar i Sverige kanske vill pröva på att dricka alkohol och tobak, men att lagstiftningen egentligen förbjuder det före de är 18 år.

SYFTE

Tonårstiden kan vara en komplicerad tid på många sätt både för barnet och de vuxna runtomkring, eftersom detta är en övergångsperiod från barn till vuxen. Frigörelseprocessen från föräldrarna och det ökade behovet av självständighet är förstås viktigt att ha mer kunskaper om när man är tonårsförälder. Att dessutom leva i ett nytt land där de kulturella skillnaderna när det gäller uppfostran, när man räknas som vuxen, sexualitet, alkohol, tobak, friheten när det gäller klädval, vilka fritidsaktiviteter ungdomar ägnar sig åt m m kan vara stora jämfört med i hemlandet gör det hela ännu mer angeläget att lära sig mer om.