Skola för barn - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 2 - Skola för barn

Utomhus

Gå på studiebesök till en valfri förskola och grundskola. Samtala med någon i personalen som berättar om sin skola/förskola. Gå runt och titta i lokalerna och jobba samtidigt med att öka ordförrådet kopplat till skola.

Bilder

Använd bilder på olika skolämnen och prata om vilka ämnen man har i svensk grundskola.

Läsa


LÄS I ANDRA BÖCKER:

  • Läs s 33 i boken ”Min mening”(Folkuniversitetets förlag) https://minmening.nu/ om Maja och Oskar som går i 4:an i grundskolan.
  • Läs s 31 i i samma bok om Sam som går i förskolan för att få en uppfattning om vad barnen gör en vanlig dag på förskolan.

Film

Titta på några av nedanstående filmer och prata om innehållet i det ni ser och hör. Titta gärna flera gånger. Stanna filmen och förtydliga eller ställ frågor.

  • Filmen ”En dag på förskolan Möjligheten” på Youtube (6,35 min) som visar lite grann om vad man gör på en svensk förskola.
  • Filmen om en fiktiv förskola som hjälper till att förstå ett veckoschema.
  • Filmen ”Förskoleklass – uppdrag, innehåll och kvalitet” (9 min).
  • Filmen ”Morgonsamling i förskoleklassen”  där sexåringar berättar om vad de gör i förskoleklassen.

Internet

Gå in https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-forskola-och-skola/ och lär mer om svensk skola för barn.

Gå in på Skolverkets hemsida och läs mer om läroplaner och annat på https://www.skolverket.se/ (Lämpligast för dem som kan lite mer svenska.)

Prata

Intervjua någon som arbetar inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola eller gymnasium och låt deltagarna på så sätt träna sig i att ställa frågor och konversera på svenska. Be dem återberätta intervjun muntligt för gruppen eller skriftligt i en egenskriven text.

Hörförtåelse

Träna hörförståelse genom att du som lärare läser några av texterna i del 2 om barnen som går i skolan. Be deltagarna bara lyssna och inte läsa texten själva, utan här tränar de på att bara lyssna aktivt. Läs texten. Ställ sedan innehållsmässiga frågor som kan visa om deltagarna förstått det de lyssna på.