Jag och mitt hemland

De allra flesta asylsökande får idag avslag på sin asylansökan och ska då lämna Sverige för att återvända till sina hemländer. Det är en oerhört smärtsam process eftersom de satt sitt hopp till att få bygga upp ett nytt liv i Sverige. Många upplever också att situationen är så svår i hemlandet att det är en omöjlig tanke att återvända dit. De flesta som får avslag har också väldigt svårt att förstå hur Migrationsverket kan komma fram till det negativa beslutet. Man behöver därför hjälp med att lära sig mer om vad ordet asyl betyder och vilka kriterier det är för att få flyktingstatus eller annan skyddsbehövande i Sverige. Framförallt behöver man få hjälp med att redan medan man väntar på Migrationsverkets beslut bli medveten om att beskedet kan bli att man inte får stanna i Sverige. Man behöver få stöd i hur man under asylprocessen mentalt och praktiskt kan förbereda sig på ett eventuellt avslag.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör '''Jag och mitt hemland'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Regler för att få asyl i Sverige.
 • Hur asylprocessen går till.
 • Vad som händer vid ett eventuellt avslag.
 • Vilken hjälp en asylsökande kan få om man får avslag.

Svenska språket:

 • Öka sitt ordförråd när det gäller länder/nationalitet/språk men också asylprocessen och återvändandet.
 • Muntligt och skriftligt kunna beskriva sina hemländer.
 • Träna meningsbyggnad.
 • I dessa sammanhang vanligt förekommande verb och dess tempusformer.
 • Vad ett hjälpverb är och hur de används.

Deltagarnas livssituation:

 • Fundera över sitt hemland och kunna beskriva det för andra.
 • Få hjälp att lyfta fram positiva saker med hemlandet och möjlighet att ta reda på vad som hänt i landet sedan de reste därifrån.
 • Fundera över hur de själva har förändrats sedan de lämnade sitt hemland, vad de lärt sig, vilka nya kompetenser de fått som de kanske kan använda när de återvänder.
 • De är inte samma personer som när de flyttade från sina hemländer. Deras hemländer är inte heller exakt lika som när de reste.
 • Känslomässigt hantera tanken på ett avslag. Få hjälp med att hantera när livet inte blir som man har tänkt sig, att livet kan ta en annan vändning som kanske också kan bli bra så småningom.
 • Förstå mer vad som händer vid ett avslag och hur återvändandeprocessen kan gå till. Hur man kan förbereda sig mentalt och praktiskt.