Del 2 - Att återvända

Del 2 handlar om vad ett avslag på asylansökan innebär och vilka orsakerna kan vara till att man inte får asyl i Sverige. Vi tar reda på mer om hur återvändandeprocessen går till och vilket stöd man kan få från Migrationsverket när man får avslag. Vi bearbetar frågor kopplade till hur man kan hantera det när livet inte blir som man har tänkt sig. Deltagarna får också hjälp att fundera på hur de förändrats och vad de har lärt sig i Sverige som de kanske kan använda när de ska bygga upp ett liv i sitt hemland igen. 

VAD (innehåll):

Huvudinnehåll i del 2:

 • Betydelsen av ordet asyl och orsaker till avslag.
 • Återvändandeprocessen.
 • Hjälp man kan få när man återvänder.
 • När livet inte blir som man har tänkt sig.
 • Planera för en ”Plan B” – Vad gör jag om jag inte får stanna i Sverige?
 • Vad har du lärt dig i Sverige? Kan erfarenheterna, kunskaperna och nya kompetenserna de fått under Sverige-tiden hjälpa dem när de flyttar tillbaka till hemlandet? Hur i så fall?
 • Om begreppet papperslöshet och konsekvenserna av det.
 • Grammatik: I detta sammanhang vanligt förekommande verb och vad ett hjälpverb är.

Mål del 2:

De ska få bygga upp en personlig beredskap inför ett eventuellt avslag på sin asylansökan. Vårt mål är att de ska kunna se något ljusare på att flytta tillbaka till sitt hemland. De ska få lära sig mer om vad samarbete med Migrationsverket innebär och vilka konsekvenser ett liv i papperslöshet kan få.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

 • Varför man får avslag och vad som händer efter ett avslag.
 • Återvändandeprocessen och vilket stöd man kan få från Migrationsverket.
 • Hur viktigt det är att samarbeta med Migrationsverket under asylprocessen och när man får avslag.
 • Tankar om hur man kan hantera det när livet inte blir som man har tänkt sig.
 • Vad ett liv i papperslöshet i Sverige kan innebära.
 • Viktiga ord kopplat till asylprocessen och återvändandet.
 • Vanligt förekommande verb och dess tempusformer samt vad ett hjälpverb är.

VARFÖR (syfte):

Att söka asyl i Sverige innebär en lång tid av väntan på Migrationsverket. Den tiden man väntar kan man använda för att börja lära sig språket, lära känna landet och påbörja en integrationsprocess. Men man behöver också bygga upp en personlig beredskap inför ett eventuellt avslag på sin asylansökan. Man behöver få hjälp att förstå mer om varför man får avslag, men också vilken hjälp man kan få från Migrationsverket om man samarbetar med dem. Att eventuellt stanna kvar i Sverige efter ett avslag och leva ett liv i så kallad ”papperslöshet” är en tanke som många tänker. För att fatta kloka, långsiktiga beslut behöver man få hjälp med att se vilka konsekvenser ett liv i papperslöshet kan få på kort och lång sikt. Undervisningen i detta tema vill vara med och bidra till att deltagarna påbörjar en tankeprocess om vad de ska göra om de inte får stanna kvar i Sverige och börja fundera över hur de kanske skulle kunna bygga upp ett bättre liv i hemlandet än de hade innan de reste därifrån.