Hur man söker jobb - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 3 - Hur man söker jobb

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Texter om personer som söker och får jobb (s 24), tips för att få jobb när man är ny i Sverige (s 25 och 29), vad ett CV är (s 26) förstå innehållet i ett anställningskontrakt (s 29) och platsannonser (s 30), en berättelse om Mustafa som erbjuds svartjobb (s 31) samt en person som får hjälp av Arbetsförmedlingen (s 33).
  • Träna på att skriva ett CV (s 27) samt ett personligt brev (s 28).
  • Sök platsannonser på Arbetsförmedlingens hemsida och andra webbsidor där man kan hitta lediga tjänster.
  • Text om konsekvenserna av att jobba svart (s 31), vad Arbetsförmedlingen gör (s 34).
  • Träna muntlig kommunikation på s 24 och 30.

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 3

SVERIGE-KUNSKAP

Brainstorma om hur man hittar jobb. Låt deltagarna ge förslag. Skriv upp på tavlan. Berätta gärna egna erfarenheter från ditt eget liv om hur du själv gjort för att söka och hitta arbete. Be deltagare som arbetat berätta om hur de fann jobb som de haft eller har. Läs sedan texten om när Mustafa söker jobb på s 24 i häftet och grannens Sivs förslag till honom på s 25.

SKRIVTRÄNING

Träna på att skriva ett CV. Läs texten och gör övningen på sid 26-27 i häftet ser som hjälper till med detta. Använd gärna tips som finns på Arbetsförmedlingens hemsida eller andra webbplatser.

SKRIVTRÄNING

Hur skriver man ett personligt brev? Prata om vad det är och hur man kan skriva ett sådant. Gör övningarna på sidan som är att rätta Mustafas brev på s 28. Hjälps åt att förbättra det både språkligt och innehållsmässigt. Låt gärna deltagare som kan det få en hemuppgift där de ska skriva ett personligt brev.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Läs om vilka tips Siv ger Mustafa på s 29 i häftet om hur han kan förbättra sina chanser att få jobb i Sverige.

ORDKUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

 Titta på några exempel på platsannonser i häftet på s 30. Prata om vad orden betyder, vad det står i platsannonsexemplen och vad som krävs för att få olika arbeten. Gör övningen.

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP

Läs texten om när Mustafa erbjuds att jobba svart på s 31 och konsekvenserna av svartjobb. Samtala om det.

SVERIGE-KUNSKAP

Vad gör Arbetsförmedlingen och vilken hjälp kan man få av dem? Titta på Arbetsförmedlingens logotyp. Läs texten om Omar som går till Arbetsförmedlingen på s 33 och texten om vilken hjälp man kan få på Arbetsförmedlingen som finns i häftet på s 34.

AVSLUTNING

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder.

Låt deltagarna få reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 34. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.