Kvinna i Sverige - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 1 - Kvinna i Sverige

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

Filmen ”Du bestämmer över din kropp” https://www.umo.se/sex/film-du-bestammer-over-din-kropp/ (2,10 min).

Filmen ”SFI Tema Familj – Gravid” (3,25 min):

Läsa

LÄS I ANDRA BÖCKER:

Läs en text på s 63 i boken ”Min mening” (Folkuniversitetets förlag) https://minmening.nu/ som handlar om Mödravårdscentralen

Internet

Lär er mer om organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter i världen. Låt gärna deltagarna ta reda på vilka kvinnoorganisationer som finns i deras hemländer och vad de gör.

Här kommer några länkar till mer information:

https://kvinnatillkvinna.se/

https://www.unwomen.se/

https://globalportalen.org/amnen/jamstalldhet?gclid=Cj0KCQjw59n8BRD2ARIsAAmgPmJJpGDiyuBoTVEv5rqFoio7AVwHESjIhOpIeNOyREMS_TxQUmWNAWYaAj1dEALw_wcB

https://sverigeskvinnolobby.se/medlemsorganisationer/ 

https://roks.se/

Utomhus

Gör ett skolbesök på Nordiska muséet och be om en specialutformad visning kring historik om synen på kvinnan och hur det märks i kläder, kroppsideal och rättigheter.

Sverige

Låt deltagarna få välja någon känd svensk kvinna och ta reda på så mycket som möjligt om henne. Redovisas muntligt eller skriftligt.

Skriva

DIKTAMEN: Gör diktamen av texten ”Diktamen: Kvinnors rättigheter”. Läraren läser en mening och deltagarna ska försöka skriva det de hör. Sedan skriver läraren upp meningen på tavlan och deltagarna får själva rätta sin text. Prata om varför orden stavas som de gör, vilka ord som är sammansatta m m .

Bilder

Använd bilder som visualiserar det ni pratar om:

Visa t ex på bilder på kvinnor i mansdominerade yrken, bilder på kvinnor som valt olika klädstilar och utseenden, kvinnor som mammor och makar men också kvinnor som arbetar och/eller har samhällsbärande funktioner. Visa gärna bilder på kända svenska kvinnor och lär er mer om dem (T ex Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren som båda gjort mycket för kvinnosynen och kämpade för kvinnors rättigheter), men även aktuella svenska politiker och företagsledare som är kvinnor. 

När ni lär om hur kvinnans kropp förändras genom livet samt om kvinnors rätt till sin egen kropp kan du även göra en Powerpoint-presentation om att gå till gynekolog, vara gravid, mödravårdscentralen, preventivmedel och abort.

Sverige och Grammatik

Gör en lång tidslinje på en vägg där ni i kronologisk ordning sätter upp några viktiga årtal om hur svensk lagstiftning kring kvinnors rättigheter vuxit fram över tid.

Passa på att jobba med tempus av verb som förändras i nutid och dåtid när ni jämför med hur det förr och hur det nu.

Exempel: Förr (före 1864) det tillåtet att slå sin fru. En man slå sin fru utan att han för det förr i tiden. Nu det förbjudet. Nu en man inte slå sin fru utan att han något olagligt och s för det om han blir dömd i domstolen. Före 1965 en man våldta sig fru utan att det var olagligt. Nu en man inte göra det.

UTTAL: Jobba med att uttala årtal: 1864 (Lag mot att slå sin fru), 1965 (Våldtäkt inom äktenskap blev förbjudet), 1998 (Lagen om kvinnofrid), 1999 (Lagen mot könsstympning), 2018 (Samtyckeslagen).

Läsa

Läs en lättläst version om FN:s deklaration om kvinnors rättigheter (Kvinnokonventionen) https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/02/Kvinnokonventionen-p%C3%A5-l%C3%A4ttl%C3%A4st-svenska-folder.pdf

Läs om historiken bakom kvinnorna i Sveriges riksdag https://8sidor.se/alla-valjare/2020/10/kvinnorna-i-riksdagen/