Landet Sverige

När man är ny i ett land finns det många saker man vill lära sig. I det här temat får deltagarna en kort presentation av olika aspekter av landet Sverige. Det handlar både om allmän landfakta om geografin, språket, befolknigsmängden, flaggan, nationalsången, vädret o dyl men också lite information om mattraditioner och naturen i Sverige. I temat får man dessutom en enkel introduktion om statsskicket i landet, d v s om demokratin, monarkin, riksdag och regering samt lite grann om kommunernas roll.

Stadshuset i Stockholm.

Del 1 Fakta om Sverige

Del 1 ger en allmän presentation av landet Sverige. Deltagarna får lära sig att känna igen några välkända personer, byggnader och fenomen i olika delar av landet. Vi lär oss lite grann om mat och dryck i Sverige samt lite om traditioner kring det. Vi berör några grundläggande saker om Sveriges karta och lär oss namnen på de stora städerna, sjöarna och öarna. Språkligt tränar vi på sammansatta ord, väderstreck, ord för olika naturtyper, verb som har med mat och dryck att göra och mycket mer.

Två glada flickor som sitter i varsin pulka i snön, och deras pappa som drar pulkorna.

Del 2 Årstider och väder

Årstidsväxlingar och hur vädret förändras under ett år är en del av det som kan vara annorlunda jämfört med deltagarnas hemländer. Att då vara lite förberedd på när vädret förändras under ett år kan vara bra att veta för exempelvis klädesbehov och hur naturen förändras. Att språkligt lära sig att prata om väder är en viktig del av att lära sig svenska eftersom det är ett vanligt samtalsämne när man småpratar i Sverige.

En kungakrona.

Del 3 - Hur fungerar Sverige?

I del 3 får man en mycket enkel beskrivning om hur svensk demokrati fungerar i form av allmän rösträtt, riksdagsval och regeringsbildning. Här betonas också de fri- och rättigheter man har när man bor i Sverige. Vi lär oss lite grann om monarkin och kungahuset. Vi berör även vad en kommun är och vilken samhällsservice som finns där. Språkligt tränar vi i del 3 på pronomen.

Ryggtavlan på en kvinna med ryggsäck som står vänd mot en sjö och sträcker armarna upp i luften.

Del 4 - Naturen i Sverige

Ett sätt att lära känna Sverige är att uppleva den svenska naturen och lära sig lite om den. Det är roligt att känna till vilka vilda djur man kan möta i naturen om man har tur, namnen på de vanligaste träden och blommorna, vilka vilda bär vi kan hitta och äta, om småkrypen vi stöter på är farliga eller inte o dyl. En viktig sak att veta om Sverige är förstås allemansrätten och hur tillgänglig naturen och friluftsliv är för alla som bor i Sverige.

En blå bakgrund med olika saker som kännetecknar Sverige. På den blåa bilden är det bland annat den svenska flaggan, en dalahäst, kantareller, blåbär, och fikabröd.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Landet Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Hur handlar och betalar man i Sverige?
 • Hur kan man försörja sig i Sverige? Ekonomiskt stöd under asylprocessen.
 • Regler kring arbete i Sverige som asylsökande.
 • Regler kring skatter i Sverige.

Svenska språket:

 • Öka ordförrådet kopplat till att handla och betala.
 • Öka sin förmåga till muntlig kommunikation i en affär.
 • Grammatik (verb, adjektiv).
 • Öka läsförståelsen.

Deltagarnas livssituation:

 • Behov av att förstå hur och var man kan köpa det man behöver i Sverige.
 • Behov av att få pengarna att räcka till och få hjälp med hur man kan planera sin ekonomi.
 • Behov av information om regler kring arbete och skatt.
 • Inblick i hur prisläget är i Sverige för olika saker.