Huvudinnehåll i del 1:

  • Ord för familjemedlemmar.
  • Ord för olika typer av släktingar.
  • Ett släktträd.
  • Beskriv din familj och släkt.

Mål del 1:

Att deltagarna ska lära sig viktiga ord som beskriver familj och släkt.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Ord som har med familje- och släktrelationer att göra.
  • Kunna beskriva sin egen familj och förstå när andra berättar om sina familjer.

SYFTE

En betydelsefull del av en människas identitet är vilken familj och släkt man kommer ifrån samt vilken egen familj man skaffar sig som vuxen. Att kunna berätta om sin familj är därför en viktig del av att beskriva vem man är. Därför behöver man lära sig svenska ord för detta.