Tonåring i Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 3 - Tonåring i Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

Läs texter om vilken förändring tonårstiden innebär (s 15), åldersgränser som skyddar barn och ger dem rättigheter ju äldre de blir (s 16), om gymnasiet (s 17), fritidsgårdar (s 18), om alkohol och tobak (s 18) samt om ungdomsmottagningen (s 19)

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 3

  • Ord vi särskilt lyfter fram i del 3:
  • Förändring
  • Känslor

ORDKUNSKAP & MUNTLIG KOMMUNIKATION: Ta fram bilder på tonåringar och prata om det ni ser. Prata om begreppen ”tonåring” (personen som är i tonårsperioden) och ”tonåren” och ”tonårstiden” (som alltså avser en särskild tid under uppväxten, 13-19 år). Prata om att det är i den perioden i livet som man går från att vara barn till att bli vuxen.
Jämför ordet ”tonåring” med begreppet ”ungdom” och ”ungdomstiden” (som kan vara längre än till 19 år).

ORDKUNSKAP

Prata om betydelsen av ordet ”förändring”.

  • En förändring = något blir annorlunda, inte på samma sätt som förut.
  • Att förändras (En person eller företeelse som blir annorlunda/ändrar sig) .

Detta är alltså inte detsamma som begreppet ”att förändra” (där man medvetet ändra på något, t ex att skaffa barn, flytta till ett nytt land eller att möblera om hemma).

LÄSFÖRSTÅELSE

Under tonårsperioden sker det stora förändringar. Läs texten ”Tonåren – En tid av förändring” (s 15). Jobba under tiden eller efter ni läst texten med orden som markerats. Använd gärna bilder till den texten om ni behöver förtydliga betydelsen av orden.

ORDKUNSKAP

Tonårsperioden är fylld av känslor. Ta gärna fram bilder på olika känslor och benämn dem på svenska. Vilka av känslorna känner vi igen som vanligt förekommande under tonårstiden?

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texterna ”Att välja gymnasieprogram” (s 17).

  • Lär mer om vad en fritidsgård är genom att läsa texten på s 18.
  • Läs texten ”Någon att prata med - Ungdomsmottagningen” (s 19) och lär mer om vad det är.
  • Låt deltagarna jämföra med hur det är i deras hemländer och om det finns motsvarigheter till ungdomsmottagning, fritidsgårdar och gymnasiet där.

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP

Läs om tonåringar, alkohol och tobak (s 18). Jämför med hemländernas lagstiftning och traditioner kring detta. Samtala om det är bra eller dåligt att sätta åldersgränser på sådant eller om det bara gör att det lockar ännu mer.

SVERIGE-KUNSKAP

Lär mer om vilka olika åldersgränser som finns mellan 13-18 år. (s 16) Samtala om varför ni tror att dessa finns. Behövs de?