Att leva i Sverige i olika åldrar - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 1 - Att leva i Sverige i olika åldrar

Film

Titta på filmen ”Ordkunskap och vuxenliv” (11,19 min):

Prata

Intervjua någon äldre person om hur hen upplevt/upplever att det är att leva i Sverige i olika åldrar. Låt deltagarna på så sätt träna sig i att ställa frågor och konversera på svenska. Be dem återberätta detta muntligt eller skriftligt.

Bilder

Ta fram och använd bilder på människor i olika åldrar och benämn olika åldersgrupper med svenska ord.