Del 2 - Man i Sverige

I del 2 funderar vi på hur det är att vara man i Sverige, vilka förväntningar det är på pappor i Sverige till exempel. Att vara man i Sverige belyses både ur ett jämställdhetsperspektiv och ett hälsoperspektiv. Språkligt tränar vi på pronomen och imperativ samt ökar ordförrådet och läsförståelsen.

Huvudinnehåll i del 2:

 • Ord om män (substantiv och pronomen).
 • Träna att beskriva mäns utseende.
 • Att vara man i Sverige.
 • Förväntningar på män i Sverige.
 • Mannens hälsa:
  • Orsaker till att män har kortare livslängd än kvinnor.
  • Männens livsstil.
  • Uppmaningar för bättre hälsa.

Mål del 2:

Att deltagarna ökar sitt ordförråd, förstår mer om vilka förväntningar det finns på män i Sverige, får möjlighet till reflektion kring könsroller samt får lära sig mer om männens hälsa.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

 • Öka ordförrådet när det gäller ord om män, men också ord kopplat till utseende, kläder, hår, skägg, kropp, livsstil och hälsa.
 • Ökad medvetenhet om att i Sverige har män och kvinnor samma rättigheter och att detta påverkar mannens roll i familj och samhälle.
 • Lära sig mer om förväntningar på män i Sverige.
 • Få mer kännedom om hälsofrågor kopplat till män samt vad män kan göra för att må bra och leva längre.

SYFTE

Att komma till Sverige som man kan vara en stor omställning, i synnerhet om man kommer från ett land med tydliga patriarkala strukturer och traditioner. Att hitta sin mansroll i Sverige är inte alltid lätt. Det finns behov av att få samtala om detta och få mer bakgrundsinformation om hur och varför mansrollen i Sverige har påverkats av jämställdhetsarbetet i landet.  Att få hjälp med att se fördelarna med att som pappa ta en mer aktiv roll i sina barns liv, att kvinnor blir mer självständiga och att alla tjänar på ett jämställt samhälle. Även kvinnor behöver fundera på att det ibland kan vara svårt för män att hitta sin roll när kvinnor får fler rättigheter och tar mer plats.

Vad beror det på att män i genomsnitt inte lever lika länge som kvinnor? Frågan tas upp i del 2 för att belysa livsstilsrelaterade orsaker till mäns ohälsa. Målet är att öka kunskapen om att man kan göra mycket förebyggande för att må bra, men också att det inte är skamligt att be om hjälp när man inte mår bra.