Sjukvård, apotek och tandläkare - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 2 - Sjukvård, apotek och tandläkare

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kopplat till sjukvård, apotek och tandläkare (s 13-16, 17,19-20).
 • Läs texter om sjukvården i Sverige (s 11), sjukvård för asylsökande (s 12), om 1177 och 112 (s 13), tips för att undvika smittspridning (s 15), boka tid på vårdcentralen (s 16), ett läkarbesök (s 18), på apoteket (s 19).
 • Träna på att skriva svar på frågorna om texten (s 16).
 • Träna muntlig kommunikation i vårdsammanhang (s 9, 16, 18).
 • Text om sjukvården i Sverige (s 10-11), rättigheterna omkring vård för asylsökande (s 12), viktiga telefonnummer om man blir sjuk (s 13), hur man bokar tid på vårdcentralen (s 16), hur ett vanligt läkarbesök kan gå till (s 18) samt vad man kan köpa på ett apotek (s 19).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 2

BILDER - SJUKVÅRD

Börja med att titta på bilder på sjukhus, vårdcentral, akutmottagning, BVC, ambulans, läkare, patienter, sjuksköterskor m m och benämn dem med svenska ord.

ORDKUNSKAP – SJUKVÅRD I SVERIGE

Läs texten på s 10-11.

 • Lyft fram skillnaden mellan att åka till en akutmottagning, vårdcentralen och ett sjukhus.
 • Prata om skillnaden på vård för barn (barnavårdcentralen, BVC), vårdcentral (för vuxna) och förebyggande hälsovård under graviditeten (mödravårdcentralen/MVC, barnmorskemottagning).
 • Prata om att man kan må dåligt i kroppen och därför bli sjuk. Man behöver då sjukvård, behandlingar i form av mediciner och operationer. Man kan också må dåligt i tankar och känslor och bli psykiskt sjuk. Då behöver man också träffa läkare och få vård på en psykiatrisk mottagning.

SVERIGE-KUNSKAP – VIKTIGA TELEFONNUMMER

 • Prata om vad ordet ”akut” betyder. Vad betyder det att man ”åker till akuten”? När ska man åker dit respektive när räcker det att åka till vårdcentralen? Nämn också att sjukvårdsupplysningen 1177 är det man använder först innan man åker till vårdcentralen.
 • Lär om telefonnumren 112 och 1177 (s 13). Prata om det är någon som ringt dessa telefonnummer och hur det var.
 • MUNTLIG KOMMUNIKATION: Träna gärna i dialogform hur ett samtal till 112 kan vara, men också vad ett samtal med 1177 kan innehålla för frågor och svar.

SVERIGE-KUNSKAP – ASYLSÖKANDES RÄTTIGHETER

 Vilken vård kan man få som asylsökande? Börja med texten ”Sjukvård för asylsökande” (s 12). Prata gärna om att asylsökande (och papperslösa) barn får gratis sjukvård och samma rätt till sjukvård som alla andra barn i Sverige.
Gå gärna in på https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso--och-sjukvard.html och lär er mer om asylsökandes rätt till sjukvård.

LÄSFÖRSTÅELSE – SMITTSPRIDNING

Prata om vad man kan göra för att inte bli smittad av olika bakterier och virus. Läs på s 15.

ORDKUNSKAP – SYMTOM

Prata om olika uttryck som är vanliga när man beskriver att det gör ont eller man är sjuk:
”Det värker”, ”Det gör ont”, ”Den är svullen”, ”Det svider, ”Det kliar”, ”Det blöder”, ”Näsan rinner”, ”brutit”, ”stukat” o s v.

Låt sedan deltagarna prata utifrån en kroppsdel t ex ”Det värker i handen”, ”Det gör ont i halsen”, ”Det svider i såret, ”Det kliar på benet”, ”Det blöder på handen”, ”Det rinner från näsan”, ”Tummen är svullen", ”Hon har brutit armen”, ”Han har stukat foten”.  Gör övningarna på s 14-15 om uttryck för olika symtom.

BILDER – OLIKA UNDERSÖKNINGAR

Ta fram bilder som visar väntrum, kölapp och olika typer av undersökningar (blodtryck, urinprov, blodprov, lyssna på hjärtat med ett stetoskop samt vaccination). Gör övningen på s 17.
SKRIVUPPGIFT: Dela ut varsitt kort till deltagarna. Be dem skriva en text som är en beskrivning av det de ser på bilden de fått.

LÄSFÖRSTÅELSE & MUNTLIG KOMMUNIKATION – KONTAKT MED SJUKVÅRD

Läs de två fiktiva berättelserna om Saida som är sjuk. Hur hon bokar tid på vårdcentralen (s 16) och hennes besök hos läkaren (s 18).

 • Prata både om innehållet och det som händer, men fokusera gärna på uttrycken och fraserna som används i dialogerna.
 • Man kan med fördel göra rollspel av både telefonsamtal när man bokar tid samt ett läkarbesök.

ORDKUNSKAP – APOTEK

Prata om vad orden medicin, läkemedel och recept betyder. Nämn att det finns både receptfria mediciner och receptbelagda mediciner och vad skillnaden är mellan dessa ord. Ta gärna med förpackningar med medicin av olika slag (både i tablettform och flytande), plåster, bandage, myggstift, solskyddskräm m m och andra vanliga varor man kan köpa på ett apotek. Läs sedan texten och gör övningen på s 19.

ORDKUNSKAP – TANDLÄKARE

Ta med eller visa bilder på tandborste, tandkräm, tandtråd, tänder, tandläkarstol m m och lär er orden. Jobba både med substantiven i singular och plural, men också vad man gör med substantiven alltså verben.

Exempel:

 • en tand, flera tänder. Jag kan få hål i tänderna. Tandläkaren lagar tänderna.
 • en tandborste, flera tandborstar. Jag borstar tänderna med en tandborste.
 • Gör sedan övningen på s 20.