Skolord - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 1 - Skolord

Film

Det finns många pedagogiska filmer på enkel svenska där man får lära sig skolord.  Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

  • Filmen ”Skolord” (5 min) där man tränar substantiv, men även meningar där orden används, frågor och svar bland annat.
  • Filmen på enkel nivå ”I skolan” (6,19 min) om vad man gör i skolan.
  • Filmen ”I klassrummet” (2,55 min) där man lyssnar på några viktiga meningar som ofta används i skolan.
  • Filmen ”Vanliga fraser på svenska” (4,55 min) där man lyssnar på olika fraser som är vanliga i skolsammanhang. Filmen lyfter också fram en del synonymer. 

Rollspel

Gör ett rollspel där ni spelar upp vad som kan hända i ett klassrum. Ni kommer då att träna på vanliga ord och fraser som förekommer i skolsammanhang. Använd ordkorten ”FRASER”, om ni vill. Ni kan också ha texten ”En lektion i ett klassrum” på s 8 i häftet som utgångspunkt för ert rollspel.

Bilder

Använd bilder på och klassrum, rum och lokaler inomhus i skolor samt utemiljöer kopplat till skolan.

ABC

Gör ordkorten ”FRASER” där det finns olika vanliga fraser som används ofta i skolan. Dela ut dem. Prata om innehållet i dem. Para ihop fråga och svar. Använd t ex de exempel som beskrivs i lektionsförslagen ”Så här kan du jobba med deltagarhäftet” för del 1.

Orden kan också tränas genom att ni gör en frågesport, tipsrunda enkel diktamen med orden.

Utomhus

Gå till närliggande skola/skolor och titta på utemiljön. Benämn ord som skolgård, skolmatsal, klassrum, gympasal/idrottssal, fotbollsplan, gungor, rast, expedition, elever, personal m m. Läs gärna på skyltar som finns uppsatta i utomhusmiljön på skolan.         

Internet

Gå in Pedagog Värmlands hemsida och lär, lyssna på och få orden översatta under rubriken ”Allmänna skolord” (man kan välja många olika språk att översätta till).

Prata

Prata om att det är viktigt att komma i tid till lektioner i skolan i Sverige. Om man ändå kommer försent måste man be om ursäkt och helst ange en orsak till varför detta hände. Träna på detta med hjälp av instruktionerna och ordkorten ”VARFÖR KOMMER DU FÖRSENT?”