Skatter i Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med del 3 - Skatter i Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Om vad skatt i Sverige innebär samt lite enkelt grundläggande om hur skattesystemet i Sverige fungerar (s 24-29).
 • Ordförståelseövning s 28 samt ord med fet stil som markeras i texterna + ”Vad kan jag nu?” på s 30.Texten ”Zahra erbjuds svartjobb” s 28 samt alla övriga texter i del 3 (s 24-29).
 • En grammatikövning kan vara att läsa s 28 och markera alla verben i texten. Prata om vilket tempus berättelsen är skriven i. Låt deltagarna byta tempus till dåtid (tempusformen preteritum).
 • Träna muntlig kommunikation på s 28 genom att ge råd till Zahra angående hennes svartjobb.
 • Om man vill ha en skrivövning med utgångspunkt från deltagarhäftet kan man be deltagarna att skriva råden till Zahra (s 28) istället för att prata om dem.

Ett exempel på hur du kan bygga upp undervisningen i del 3

SVERIGE-KUNSKAP

Jobba med introduktionen till del 3 på s 24. Prata om att skatt både är inkomstskatt på lönen man tjänar när man arbetar, men också på varor och tjänster när man handlar (texten om moms på s 25).

Hjälp sedan deltagarna att förstå det mest grundläggande om svenskt skattesystem.
Några tips:

 • LÄSFÖRSTÅELSE: Utgå gärna sedan från frågorna i rubrikerna ”Varför ska man betala skatt?”, ”Hur mycket ska man betala?”, ”Hur gör samhället för att hålla reda på all skatt?”, ”Vad är ett samordningsnummer?” s 25-27.
 • BILDER: Använd gärna bilderna på sidorna 25-27 i häftet för att förtydliga.
 • LÄSFÖRSTÅELSE: Läs texten på s 24 och 26. Gör sedan en gemensam tankekarta på tavlan om vad skatten i Sverige används till.
 • SVERIGE-KUNSKAP: Läs sid 25 ”Hur mycket skatt….?” och gör sedan gemensamt på tavlan några räkneexempel på hur mycket av lönen som går till skatt. Räkna gärna på 30%-ig skatt, så blir det enklare att räkna. T ex förskollärare 25 000 kr/mån, busschaufför 27 000 kr/månad, städare 18 000 kr/månad, servitris på restaurang 22 000 kr/månad, läkare 46 000 kr/månad, modersmålslärare 30 000 kr/månad, apotekare 37 000 kr/månad o s v. (Sifforna är medelinkomster inom yrkesgrupperna baserad på information från september 2020). Detta kan vara ett bra sätt att träna hur man uttalar siffror.
 • LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP: Läs ”När man handlar varor betalar man också skatt” s 25 som handlar om moms. Titta på priser på olika varor (använd gärna reklamblad med priser som exempel) och räkna ut hur stor del av priset som är moms. OBS! Momsen storlek är olika beroende på vad man köper: Oftast är momsen 25%, men 12 procent moms gäller för livsmedel, restaurangbesök, hotell m m. 6 procent moms gäller t ex för tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter m m.

SVERIGE-KUNSKAP

 Bearbeta vad som gäller för att jobba när man är asylsökande: Repetera innehållet på s 17 i del 2 om regler för att arbeta i Sverige. (Mer om detta i ”Tema: Arbete i Sverige”, så fokus i detta tema är om vikten av att betala skatt.) Läs sedan s 27 om vad ett samordningsnummer är och hur man skaffar ett sådant. Informera om att man får ett personnummer i Sverige först när man fått uppehållstillstånd, men om man vill arbeta i Sverige måste man skaffa ett samordningsnummer så att man kan betala skatt. Lyft fram att ALLA som jobbar i Sverige måste betala skatt, även om man inte är svensk medborgare eller har fått uppehållstillstånd.

LÄSFÖRSTÅELSE, UTTAL & ORDKUNSKAP

Jobba med innehållet i texten ”Zahra och hennes familj” s 16. Läs texten som en högläsningsträning precis som den här eller i förenklad form med hjälp av att du ritar upp händelsen på tavlan eller dramatiserar den. Förtydliga gärna uttrycken i ordkunskapsövningen på s 16.

 • Med deltagare som kan mer svenska så kan de läsa texten tyst för sig själva och sedan återberätta innehållet med egna ord efteråt.
 • Man kan också med fördel efter att man läst texten göra ett rollspel av textens innehåll och fördela rollerna Zahra, hennes kompisar och chefen på städfirman.
 • Gör den muntliga övningen på sidan två och två eller tillsammans hela gruppen. Deltagare som kan mer svenska kan skriva ner sina svar först, så blir det en skrivövning också.
 • Vill ni träna på grammatik så kan deltagarna markera alla verben i texten. Prata om vilket tempus berättelsen är skriven i. Låt deltagarna byta tempus till dåtid (tempusformen preteritum).
 • Samtala om vad svart jobb kan få för konsekvenser för den enskilde arbetstagaren. Bearbeta innehållet på s 29. Koppla ihop det med det Zahra är med om i berättelsen på s 28. Låt deltagarna (om de vill) delge varandra egna eller andras erfarenheter av detta.

AVSLUTNING

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni lärt. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder. Ni kan också utgå från orden på s 30 ”Vad kan jag nu?”. Orden kan skrivas upp på ordkort som läraren delar ut varsitt till varje deltagare. Deltagarna kan sedan berätta muntligt om vad varje ord betyder eller skriva ner en ordförklaring.

Låt deltagarna göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 30. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.