Del 3 - Hur fungerar Sverige?

I del 3 får man en mycket enkel beskrivning om hur svensk demokrati fungerar i form av allmän rösträtt, riksdagsval och regeringsbildning. Här betonas också de fri- och rättigheter man har när man bor i Sverige. Vi lär oss lite grann om monarkin och kungahuset. Vi berör även vad en kommun är och vilken samhällsservice som finns där. Språkligt tränar vi i del 3 på pronomen.

Huvudinnehåll i del 3 - Hur fungerar Sverige?

  • Monarki.
  • Demokrati.
  • Riksdagen och regering.
  • Kommuner.

Mål del 3:

Att deltagarna ska få en enkel introduktion om hur Sverige styrs och vad demokrati betyder i Sverige.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 3:

  • Att Sverige är en monarki och en demokrati.
  • Mest grundläggande kunskaperna om hur Sverige styrs.
  • Vad en kommun i Sverige är.

SYFTE:

Att komma till Sverige är också att komma till en demokrati. För en del asylsökande är den frihet och möjlighet att vara med och påverka något helt annat än det man har varit med om i sitt hemland. Därför behöver man lära sig hur demokratin fungerar och hur den påverkar människors vardagsliv.