Pengar i Sverige

En stor del av vardagslivet handlar om pengar; att tjäna pengar och att konsumera. Detta tema handlar därför om inkomster och utgifter utifrån människors vardagsliv. Vi bygger upp ordförrådet och den muntliga förmågan att kunna kommunicera när man handlar, tjänar pengar och betalar skatt. Fokus är på privatekonomin, men i temats sista del berörs också samhällets ekonomi i form att hur skattesystemet i Sverige fungerar.

En grön bakgrund med olika saker som går inom temat pengar. På den gröna bilden är det bland en spargris, betalkort, en plånbok, sedlar och en miniräknare.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Pengar i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Hur handlar och betalar man i Sverige?
 • Hur kan man försörja sig i Sverige? Ekonomiskt stöd under asylprocessen.
 • Regler kring arbete i Sverige som asylsökande.
 • Regler kring skatter i Sverige.

Svenska språket:

 • Öka ordförrådet kopplat till att handla och betala.
 • Öka sin förmåga till muntlig kommunikation i en affär.
 • Grammatik (verb, adjektiv).
 • Öka läsförståelsen.

Deltagarnas livssituation:

 • Behov av att förstå hur och var man kan köpa det man behöver i Sverige.
 • Behov av att få pengarna att räcka till och få hjälp med hur man kan planera sin ekonomi.
 • Behov av information om regler kring arbete och skatt.
 • Inblick i hur prisläget är i Sverige för olika saker.