Del 3 - Motion

Del 3 och 4 handlar om förebyggande hälsovård. I del 3 lär vi oss mer om varför vi mår bra av fysisk aktivitet och motion. Vi ägnar oss också åt att öka ordförrådet kring idrotter samt tränar adjektiv.

Huvudinnehåll i del 3:

  • Hur träning kan påverka vår hälsa.
  • Idrottsanläggningar och motion i Sverige.
  • Ord för olika idrotter.
  • Komparation av adjektiv.

Mål del 3:

Att deltagarna ska få mer kunskaper om motionens betydelse för hälsan. Språkligt vill vi öka ordförrådet samt träna på att böja adjektiv.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 3:

  • Vad som händer i kroppen när man rör på sig.
  • Vad som händer vid för mycket stillasittande.
  • Ökat ordförråd kring olika former av fysiska aktiviteter.
  • Hur adjektiv ändras när man jämför olika saker med varandra.

SYFTE

En av de viktiga delarna för att må bra fysiskt och psykiskt handlar om att röra på sig. Många behöver lära sig mer om konsekvenserna av ett stillasittande liv och hur man själv kan påverka sin hälsa både kortsiktigt och långsiktigt genom att motionera mer. I detta tema vill vi att deltagarna ska få mer kunskaper om detta, men också få prova på olika idrotter samt få besöka någon idrottsanläggning.