Del 1 - Månader och årstider

I del 1 tränar vi på månaderna och årstidernas namn samt hur man skriver datum. Vi lär oss mer om vad som händer under de fyra årstiderna; hur vädret är, vilka aktiviteter många ägnar sig åt, hur naturen förändras, vilka kläder man behöver och vanliga ord förknippade med årstiderna.

Huvudinnehåll i del 1:

  • Månader.
  • Årstider (väder, kläder, aktiviteter).
  • Datum.
  • Grammatik: ordklasser och ordningstal.

Mål del 1:

Öka kunskapen om hur ett år i Sverige kan variera och hur vi anpassar kläder och aktiviteter efter det.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Utökat ordförråd kopplade till årstider, månader och väder.
  • Kunna berätta om de olika årstiderna på ett enkelt sätt samt vet skillnaderna mellan dem.
  • Mer kunskap om att vädret förändras under året och behovet av olika sorters kläder vid olika årstider.

SYFTE

En del av att det som kan vara svårt att hantera när man är ny i Sverige är årstidsväxlingarna och vädret. Därför är det bra att få mer information om vad som händer under de olika årstiderna och vad man behöver vara förberedd på under ett år i Sverige.