Äldre i Sverige - Hur arbetar man med deltagarhäftet?

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 5 - Äldre i Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar om kopplat till att vara äldre i Sverige (s 28, 29).
 • Grammatikövning kring tempusformerna av vanliga verb som används ofta (s 32).
 • Läs texter om förändringarna som sker när man blir äldre (s 26-27), påhittad berättelse om en äldre kvinna (s 28), om äldreboenden (s 30), om aktiviteter för äldre och om att gå i pension (s 31) samt om begravningar (s 33).
 • Muntlig övning om bilder (s 29).
 • Texter om olika former av samhällsstöd som äldre kan få (s 26-27, 30-31) samt om vad som händer när någon dör i Sverige (s 33).


Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 5

Viktiga ord att jobb med i del 5:

 • Pension,
 • pensionär,
 • gammal,
 • äldre,
 • hälsa,
 • sjukdom,
 • äldreboende,
 • hemtjänst,
 • ensamhet,
 • minne,
 • glömska.

ORDKUNSKAP

 Ta fram och titta på bilder som visar foton på äldre personer. Prata gärna om:

 • När man blir äldre blir håret ofta grått, huden rynkig, man kanske inte kan röra sig som tidigare, balansen förändras m m. Titta på bilder om det.
 • En del äldre personer behöver hjälp med saker i sitt hem t ex städning, påklädning, matlagning. Visa bilder som beskriver detta.
 • Många äldre fortsätter att leva ett aktivt liv med vänner och aktiviteter. Visa bilder om det.
 • Många äldre tycker om när släktingar och vänner kommer på besök. Visa bilder om när äldre är tillsammans med sina barn och barnbarn.

 Prata om orden ”gammal”, ”äldre”, ”mormor”, ”farmor”, ”farfar”, ”morfar”, ”barnbarn”, ”gå i pension” och ”pensionär”.

 Gör ordövningen muntligt på s 29 och lär eller repetera ord om det ni ser på bilderna.

LÄSFÖRSTÅELSE

 • Läs texterna på s 26 och 27 om vad som förändras när man blir äldre och prata om innehållet.
 • Läs ”Berättelsen om Sonia” (s 28) och samtala om innehållet. Förtydliga orden i rutan längst ner på sidan. Gör gärna detta till ett rollspel eller en enklare form av berättelse där du kanske ritar upp några viktiga delar av berättelsen på tavlan.

TRÄNA LÄSFÖRMÅGAN

Gör några läsförståelsefrågor till texten och låt deltagarna få svara på dem skriftligt eller muntligt:

 • Varför bor Sonia ensam?
 • Hur många barn har Sonia?
 • Vem av Sonias barn hjälper henne mest?
 • Hur mår Sonia, i kroppen och i känslorna/tankarna (psykiskt)?
 • Varför äter inte Sonia så mycket?
 • Varför får Sonia hemtjänst?
 • Vad brukar Sonia ofta tappa bort?
 • Varför vill dottern att Sonia ska flytta till ett äldreboende?
 • REFLEKTION: Samtala gärna om de olika perspektiven som framkommer i berättelsen:
  • Varför träffar inte Sonia sina barn och barnbarn så ofta? Hur tänker hennes barn om det?
  • Varför vill inte Sonia flytta? Varför vill dottern att hon ska göra det?
  • Hur kommer det sig att Sonia inte bor hos någon av sina barn? Vad vill Sonia? Vad vill hennes barn? Varför vill de det?

SVERIGE-KUNSKAP

 • Samtala om att många äldre i Sverige oftast inte flyttar hem till sina vuxna barn eller släktingar, utan flyttar till äldreboenden istället. Läs ”Varför finns det äldreboenden i Sverige?” (s 30). Prata gärna först om skillnader och likheter mellan att bli äldre i Sverige och i deltagarnas hemländer.
 • Läs om aktiviteter för äldre och färdtjänst på s 31.

MUNTLIG KOMMUNIKTAION & LÄSFÖRSTÅELSE

 Samtala om hur pensionärer klarar sig ekonomisk när de inte får lön längre. Vad vet deltagarna om pension? Lär mer om det i texten s 31.

AVSLUTNING

 • Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder. Ni kan också utgå från ”Vad kan jag nu?” på s 34 i häftet.
 • Låt deltagarna få reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 34. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.