Del 1 - Yrken

Del 1 syftar till att bygga upp ordförrådet när det gäller yrken, men också att kunna samtala om yrken, arbetsplatser och arbetsuppgifter. 

Huvudinnehåll i del 1:

  • Ord på svenska för olika yrken, arbetsuppgifter och arbetsplatser.
  • Dialog med vanliga fraser om arbeten och yrken.

Mål del 1:

Att deltagarna ska öka sitt ordförråd när det gäller yrkeskategorier samt verb kopplat till vad man gör inom olika yrken.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Vad några vanliga yrken heter på svenska.
  • Vilka verb som vi kopplar till olika yrkesområden.
  • Att kunna prata om jobb, alltså ställa frågor och ge svar i enkel konversation om människors arbete.
  • Att vissa yrken kräver yrkesutbildning.
  • Att alla yrken i Sverige är öppna för både kvinnor och män.

SYFTE

I Sverige är våra arbeten ett viktigt samtalsämne. Det är därför viktigt för den som är ny i Sverige att tidigt få träna sig i att prata om arbeten. För att kunna berätta om vad man har jobbat med och vad man vill arbeta med så är det nödvändigt att lära sig ord för olika yrken, arbetsuppgifter och arbetsplatser. Det är betydelsefullt på många sätt, inte minst när man söker jobb.