Att flytta till Sverige -Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 2 - Att flytta till Sverige

Läsa

Hur känns det att flytta från sitt hemland till ett nytt, okänt land? Använd boken  ”Min mening” (Folkuniversitetets förlag) https://minmening.nu/ och läs + samtala om Fatima (s 9) och Ali (s 7). Jämför med deltagarnas egna erfarenheter och minnen.

Läs gärna texten om Anna som på 1800-talet flyttade från Sverige (s 11 i ”Min mening”) och jämför hur det var att flytta från Sverige då och hur det är att flytta till Sverige idag.

Måla

Låt deltagarna måla sin egen berättelse om sin flytt till Sverige och sedan berätta om sina bilder för varandra. Kanske behöver man hjälpa deltagarna med orden på svenska som t ex att längta, sakna, hoppas på, drömma om m fl.

Internet

Hjälp deltagarna att träna sig på att söka information på Migrationsverkets hemsida. Visa de lättlästa sidorna, att man kan läsa många texter på olika språk, hur man använder ”Mina sidor”, hur man kontaktar Migrationsverket, hur man anmäler att man flyttat m m. GÖR ÖVNINGAR om de!

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

För att du som lärare ska få mer ”kött på benen” om skillnaden mellan asylsökande, uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap m m kan du läsa mer på Migrationsverkets hemsida. https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande.html