Psykisk hälsa - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 5 - Psykisk hälsa

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kopplat till psykisk hälsa (s 28-29 och 34).
  • Läs texter om livets olika sidor (s 28), känslor (s 29), tips om hur man kan må bättre psykiskt (s 30), hur man kan må under asylprocessen (s 31), orsaker till att livet kan kännas svårt (s 32-33) och yrkesgrupper som jobbar med samtal (s 34).
  • Träna på att samtala med andra på s 29-30.
  • Träna på att skriva övningarna på s 29-30 (istället för att göra de muntligt).
  • Text om yrken som kan ge stöd vid psykiska påfrestningar (s 34).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 5

ORDKUNSKAP

Läs den korta introduktionstexten till del 5 (överst på s 28). Prata om vad som menas med begreppet ”psykisk hälsa” - att det handlar om hur vi mår inuti, alltså våra tankar och känslor.

LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texten ”Livet” (s 28). Förtydliga om några ord är svåra att förstå.
Titta på motsatsorden och skriv gärna upp dem på tavlan: lätt – svårt, härligt – besvärligt, glädje – svårigheter, lycka – sorg, skratt – gråt.
Om deltagarna är trygga med varandra i gruppen så kan ni dela erfarenheter och tankar om vad som gör livet lätt respektive svårt, vad som skapar lycka eller sorg o s v.

ORDKUNSKAP & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Hjälp deltagarna att hitta orden och uttrycken för olika typer av känslor på svenska. Använd gärna bilder för olika känslouttryck. Läs meningarna och uttrycken på s 29. Låt deltagarna prata med varandra om vad som lockar fram olika känslor hos dem.

LÄSFÖRSTÅELSE & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Läs texten ”Vad får dig att må bra psykiskt?” (s 30) och gör sedan den muntliga övningen 2 & 2 på samma sida där deltagarna parvis får dela erfarenheter och tankar om vad man kan göra för att må bra psykiskt.

MUNTLIG KOMMUNIKATION & LÄSFÖRSTÅELSE

Börja med att prata med varandra om hur det känns att vara asylsökande, att flytta till ett nytt land, att leva utan sin släkt, att vänta på besked från Migrationsverket. Läs sedan texten ”Att må bra när du är asylsökande” (s 31).

LÄSFÖRSTÅELSE

Läs meningarna i pratbubblorna i texten ”Ibland är livet svårt” på s 32-33. Dela tankar om det ni läst.

SVERIGE-KUNSKAP

 Läs texten ”Yrkespersoner som kan hjälpa till när livet är svårt” s 34. Gå gärna in på Internet tillsammans och hitta mer information om vart man kan vända sig när man mår dåligt psykiskt. En bra webbsida om detta är 1177: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/att-ma-daligt/

AVSLUTNING

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet (t ex framsidan) eller andra bilder. Låt gärna deltagarna måla eller på annat sätt uttrycka sina tankar genom någon skapande aktivitet om vad de lärt sig om hälsa i temat.

Be deltagarna att reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 34. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.