Hälsosam mat - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 4 - Hälsosam mat

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kopplat till mat och kostråd (s 25-27)
  • Grammatikövning om adjektiv (s 26)

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 4 

ORDKUNSKAP

Ta fram och använd bilder på olika typer av mat. Benämn med svenska ord.
Du kan också ta med matvaror av olika slag alternativt att ni går med gruppen till närliggande torgmarknad eller livsmedelsaffär för att öka ordförrådet kopplat till mat.

MUNTLIG KOMMUNIKATION & GRAMMATIK

 Samtala i gruppen om vilken mat ni tycker om och brukar äta. Låt deltagarna få avsluta meningarna ”Jag tycker om att äta …” och ”Jag tycker inte om att äta …”.                   
Träna sedan på adverbial kopplat till deras mat- och dryckesvanor: ”Jag äter/dricker …”, ”Jag äter/dricker ……”, ”Jag äter/dricker … ”, ”Jag äter/dricker ….”, ”Jag äter/dricker aldrig…”  Om ni vill utöka grammatikdelen av denna övning så kan ni sedan titta på film som förklarar hur man använder inte, alltid, aldrig, ofta, sällan på https://xentersfi.solidtango.com/video/adverbial-inte-alltid-aldrig (2,22 min).

MUNTLIG KOMMUNIKATION OCH ORDKUNSKAP

Låt deltagarna berätta för varandra om sin favoritmat: Vad heter maträtten? Vilka ingredienser har den? Hur tillagar man den maten? Är det hälsosam mat? (Den här uppgiften kan istället göras som en SKRIVUPPGIFT om man vill träna deltagarnas förmåga att producera egen text.)

ORDKUNSKAP

Gör övningen om måltiderna frukost, lunch, mellanmål, middag (s 25). Titta på bilderna om bra och dåliga exempel på vad dessa måltider kan innehålla. Låt deltagarna motivera varför exemplen inte är hälsosamma respektive nyttiga.

ORDKUNSKAP

Läs texten överst på s 25. Samtala med deltagarna om vad de äter mycket eller lite av. Prata om vilken mat kroppen mår bra av på kort och lång sikt. Vad blir man mätt på? Vad är nyttig/hälsosam mat? Läs kostråden på s 26-27.

  • Förtydliga ordens betydelse med hjälp av bilder som visar ljust och grovt bröd, feta och magra mejeriprodukter m m. Betona även den språkliga skillnaden mellan uttrycken ”Byt ut” och ”Byt till” samt ”Ät mer” och ”Ät mindre”.

GRAMMATIK

Prata om vad ett adjektiv är och träna på adjektiven på sid 26. Förstärk gärna detta.

ORDKUNSKAP

Samtala om begreppet ”matvanor”, om att äta något ofta och regelbundet samt om hur mat kan påverka en persons kropp på lång sikt. Ge gärna exempel på livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer i tarmarna. Prata om sambandet mellan övervikt, brist på fysisk aktivitet och ökad risk för fysisk ohälsa.