Yrken - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 1 - Yrken

Bilder

Använd bilder på olika yrken och prata om vilka yrken, arbetsuppgifter och arbetsplatser dessa personer har.

Film

Titta på någon eller flera av SFI-filmerna på Youtube om olika yrken:

  • Filmen ”Tema yrke – Ordkunskap” (10,28 min):
  • Filmen ”Yrke och arbetstider” (8,27 min) är på enkel språklig nivå om yrkens arbetsuppgifter och arbetstider. Man tränar även klockslag:
  • Filmen " Svenska för nyanlända: Yrken” (3,43 min) om olika yrkens arbetsuppgifter på nybörjarnivå:
  • Filmen ”Vad har du för sysselsättning? Svenska för nybörjare – A1 CEFR” (2,22 min):
  • Filmen ”Olika yrken” (5,26 min) om yrken på lite svårare språklig nivå. Tränar även grammatiska begrepp:
  • Filmen ”SFI – Mitt arbete i mitt hemland” (14,51 min) med tips och instruktioner om hur man kan skriva en återberättande text om vad man arbetat med i sitt hemland:

Internet

Sök efter information om olika yrken och vad som krävs för dem på https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/

Intervjua - Ge gärna deltagarna i hemuppgift att intervjua någon som jobbar och låt dem på så sätt träna sig i att ställa frågor och konversera på svenska om arbeten. Be dem återberätta detta muntligt eller skriftligt. Redovisa för övriga i gruppen.