Köpa och handla - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Köpa och handla

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kring olika sorters affärer, betalningssätt, ord för olika typer av försäljare, saker som förekommer i affärer m m (s 4-5, 7-10, 12).
  • Träna muntlig kommunikation där vi kan i dialogform lära om vanliga uttryck och fraser i en butik (s 11).
  • Skrivövningar med meningsbyggnad och olika sätt att formulera meningar (s 6, 9).
    Grammatisk övning (s 6 ”Fadi handlade” som med fördel kan jämföras med texten ”Sabrina handlar” på s 4).
  • Olika valörer på mynt och sedlar samt olika betalningssätt i Sverige (s 10) samt hur prismärkning kan se ut och hur man räknar ut priset på t ex grönsaker och frukt (s 7).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1:              

ORDKUNSKAP

Börja med att bygga upp ordförråd kring sedlar och mynt i Sverige. Konkretisera genom att visa kontanter i alla valörer.

Prata sedan om olika betalningssätt i Sverige. Konkretisera genom att visa och jämföra kontanter, betalkort, Swish på mobiltelefonen, en papperskopia av en faktura samt visa någon webbsida från en internetbank.

LÄSFÖRSTÅELSE

Läs sedan texten ”Sabrina handlar” s 4. Visualisera genom kroppsspråk, rollspel eller gå till en närliggande livsmedelsbutik och lär på plats om hur man gör när man handlar i Sverige.

ORDKUNSKAP: Lär om olika sorters affärer s 5-6. Visualisera gärna detta genom att gå ut i närområdet och undersök vilka olika affärer det finns i närheten.

ORDKUNSKAP: Prata om vad en inköpslista är (s 7). Visualisera genom att skriva en inköpslista själva eller klipp ut från reklamblad. Räkna ut vad det kommer att kosta.

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Läs s 11 om vanligt förekommande fraser i en butik. Träna gärna detta genom att göra rollspel.

ORDKUNSKAP: Jobba med synonymer till ordet försäljare på s 12.

GRAMMATIK

Träna grammatiskt på verb i nutid och verb i dåtid genom att läsa och jämföra texterna ”Sabrina handlar” s 4 och ”Fadi handlade mat” s 9. Gör övningarna på s 9.

SKRIVTRÄNING

Skrivträna genom att jobba med s 6. Här ska deltagarna helst skriva hela meningar. För nybörjare kan det räcka att bara skriva namnet på butiken. Om du vill att de ska träna på hela fraser så kan du skriva upp svaren på tavlan och deltagarna skriver av. För de som inte har så mycket språk ännu kan du välja att starta svaren på samma sätt för att förenkla, t ex ”Du kan köpa …. i en …..”

För de som kan lite mer svenska kan man låta deltagarna försöka formulera sig själva först och sedan gå en runda då alla får läsa upp (eller skriva på tavlan) vad de skrivit. Visa gärna på olika sätt att svara på: ”Du kan köpa leksaker i en leksaksaffär”, ”Köp leksaker i en leksaksaffär”, ”Du köper leksaker i leksaksaffärer” eller ”I leksaksaffärer kan du köpa leksaker”. Om du vill så kan ni prata om hur verb ändras när man skriver en uppmaning och eller skriver hela meningar i beskrivande form.

Om det passar gruppens nivå så kan man lyfta fram att verben i frågeställningarna är lite olika. Låt deltagarna leta efter verben i meningarna och prata gärna om synonymer. Träna sedan på att använda samma verb i svaret som i frågan.