Del 1 - Kroppen

I del 1 bygger vi upp ordförrådet när det gäller kroppsdelar så att deltagarna i möte med sjukvården kan beskriva var de har ont. Vi jobbar också grammatiskt med substantiv i bestämd form och obestämd form, verb kopplat till kroppsdelars funktioner samt hur adjektivets ändelse påverkas av substantivets genus (en eller ett).

Huvudinnehåll i del 1:

  • Kroppsdelar.
  • Substantiv i bestämd och obestämd form.
  • Verb kopplat till kroppsdelars funktion.
  • Uttryck och fraser för att må dåligt fysiskt.

Mål del 1:

Att deltagarna ska lära sig vad olika kroppsdelar heter på svenska och kunna förklara var i kroppen de har ont om de blir sjuka.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Namn på kroppsdelarna i singular och plural, om det är ett/en framför ordet samt hur man böjer det i bestämd form.
  • Kunna använda kroppsorden när de beskriver smärta i en vårdsituation.
  • Känna till några vanliga uttryck för att beskriva sin hälsa.

SYFTE

Att kunna använda ord för olika kroppsdelar och uttrycka sitt hälsotillstånd är nödvändigt när man kommunicerar vid vårdsituationer.