Vilka får bo i Sverige? - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 2 - Vilka får bo i Sverige?

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Läs informationstexter om olika tillstånd man kan söka (s 11, 12-13, 17-22) men också en påhittad berättelse i tre delar om en familj som söker asyl i Sverige (s 14-16).
  • Grammatikövningar kring substantiv (s 24-25) och verb (s 23) kopplade till migrationsfrågor.
  • Muntliga övningar kopplad till berättelsen (s 14-16).
  • Texter om olika sorters tillstånd att söka för att få bo i Sverige och regelverket kring detta (s 11, 12-13, 17-22).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 2

SVERIGE-KUNSKAP

Prata om att det finns många människor som skulle vilja bo i Sverige, men att det krävs ett tillstånd från Migrationsverket för att få bo här. Nämn kort om att deltagarna ju har sökt ett sorts tillstånd (Ansökan om asyl i Sverige), men att det finns andra typer av tillstånd man kan söka också.
Läs texten på s 11 och prata om innehållet i texten.
Låt deltagarna få fundera på och komma på orsaker till varför så många får avslag på sina ansökningar. Om ni vill så kan du som lärare ge dem en tillbakablick på vad som hänt i Sverige när det gäller invandring och koppla ihop dagens situation med flyktingvågen 2015 då 163 000 personer sökte asyl i Sverige på några månader.

ORDKUNSKAP

Förklara och jämför begreppen ”att besöka” och ”hälsa på” i ett land eller att man ”är turist”. (= man är i ett land under en kort period). Prata sedan om begreppen ”att bo i”, ”att leva i”, ”att vilja stanna i” ett land. (Här blir förstås betoningen på mer långvarigt boende i ett land).
Prata om skillnaden på begreppen ”att födas i” och ”att flytta till” ett land.
Förklara begreppen ”vara medborgare” i sitt hemland och ”vara invandrare” i ett annat land (och att utvandra från sitt hemland). 

ORDKUNSKAP & SVERIGE-KUNSKAP (VISUM)

 Vad är ett visum? Hur får man visum till Sverige? Läs texten ”Vill någon besöka Sverige? Sök visum!” (s 12). Koppla ihop detta med begreppen ”att besöka”/”att hälsa på” i ett land, men att det inte är en ansökan om att bosätta sig i landet. Prata om erfarenheter i gruppen av att söka visum till Sverige och regler kring det.

GRAMMATIK

Öva på substantiven kopplade till att resa, söka uppehållstillstånd och flytta till ett annat land. Träna på dem i uppgiften ”En eller ett?” (s 24).
Läs sedan texten ”Substantiv – Obestämd och bestämd form” (s 24). Gör därefter övningen där deltagarna får träna på det (s 25).

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP (ASYL)

Läs texten ”Behöver någon skydd i Sverige? Sök asyl!”(s 13) och prata om innehållet i den. Lyft särskilt innebörden av ordet asyl. Visualisera detta genom att visa bilder på krig, förtryck, tortyr, fängelse, brist på yttrandefrihet m m som kan vara skäl till att få skydd i Sverige. Prata gärna om att de allra flesta asylsökande får avslag på sin ansökan eftersom deras skyddsbehov inte motsvarar kraven för att få asyl i Sverige.
Förklara också skillnaden mellan orden ”tillfälligt uppehållstillstånd” och ”permanent uppehållstillstånd”.

LÄSFÖRSTÅELSE (ASYL)

Läs del 1 av berättelsen ”En familj söker asyl i Sverige” (s 14) som är själva grundberättelsen om familjen som ni sedan ska få följa i fler texter. Förenkla texten språkligt om det behövs, berätta det muntligt med hjälp av att du ritar upp bilder på tavlan eller läs hela texten som den är om det fungerar för din grupp.

  • MUNTLIG KOMMUNIKATION: Låt deltagarna sedan samtala om frågorna kring vilka råd de ger familjemedlemmarna.
  • LÄSFÖRSTÅELSE: Fortsätt sedan med del 2a av berättelsen om Ahmeds och Aishas familj (s 15) som handlar om att de p g a kriget i Syrien får tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.
  • MUNTLIG KOMMUNIKATION: Låt deltagarna samtala om frågor om vad som kommer att hända dem nu och vad som kan bli lätt respektive svårt.
  • LÄSFÖRSTÅELSE: Fortsätt sedan med den sista delen av berättelsen om Ahmeds och Aishas familj alltså del 2b (s 16) som handlar om att de får avslag på att få förlängt uppehållstillstånd och därför måste lämna Sverige.
  • MUNTLIG KOMMUNIKATION: Låt deltagarna samtala om frågor om vad som kommer att hända dem nu och vad som kan bli lätt respektive svårt.

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP (ARBETSTILLSTÅND)

 Samtala först om de förkunskaper deltagarna har utifrån frågan Vem får jobba i Sverige? Läs sedan texten ”Vill någon arbeta i Sverige? Sök arbetstillstånd!” Förklara ord som kanske är nya för deltagarna och förtydliga innehållet i texten. Lyft särskilt fram att en asylsökande som har AT-UND på sitt LMA-kort har rätt att få jobba i Sverige utan arbetstillstånd medan man väntar på Migrationsverkets beslut. Det är också bra att förtydliga att familjemedlemmar till en person som fått arbetstillstånd kan få tillfälligt uppehållstillstånd samma tidsperiod som arbetstillståndet gäller.

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP (UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR STUDIER)

Prata om vad ett universitet är. Nämn att det är möjligt att få studera på svenska universitet om man söker och får tillstånd för studier, men att den studerande själv måste betala hela utbildningen. (Förtydliga att för svenska medborgare och människor med uppehållstillstånd i Sverige så är sådan utbildning helt gratis.) Läs sedan texten ”Vill du studera på universitet i Sverige? Sök uppehållstillstånd för studier!” (s 18).

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP (FAMILJEÅTERFÖRENING)

Prata om att ibland kommer bara en person från familjen till Sverige för att söka asyl. Fundera tillsammans om hur det känns att inte få leva tillsammans med sin familj och hur barnen kan må av att inte vara tillsammans med båda sina föräldrar. Det kan sedan vara möjligt för övriga familjen att få bosätta sig i Sverige om den första familjemedlemmen fått uppehållstillstånd och kan försörja familjen samt fixa tillräckligt stor bostad för familjen. Läs texten om familjeåterförening (s 19) och prata om kraven som ställs för det.

SVERIGE-KUNSKAP

Vad händer när Migrationsverket fattat sitt beslut? Läs texterna ”Om du får uppehållstillstånd” (s 20) och ”Om du inte får uppehållstillstånd” samt ”Om du vill överklaga” (s 21). Visualisera gärna detta genom tankekartor eller rita upp på tavlan huvuddragen i texterna steg för steg.

GRAMMATIK - VERB

 Träna på viktiga verb som förekommer i samband med migration och gör övningarna på s 23.

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP (SVENSKT MEDBORGARSKAP)

Ta med och visa ditt svenska pass. Prata om vad medborgarskap innebär. Läs texten ”Hur blir man svensk medborgare?” (s 22) och prata om innehållet. Prata om kraven för att få bli medborgare i Sverige, men också om vad dubbel medborgarskap betyder. Kolla om deltagarna vet om deras hemländer har samma regler för att dubbelt medborgarskap som Sverige har.