Ord om familj och släkt - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Ord om familj och släkt.

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Övningar som bygger upp ordförrådet kring familjemedlemmar och olika släktingar (s 4-5).
  • Skrivövning på s 6 där deltagarna får träna på att skriva om sin egen familj och släkt.

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1           

ORDKUNSKAP

Ta fram bilder på olika familjer (eller rita upp en familj på tavlan). Be deltagarna benämna familjemedlemmarna med svenska ord. Gör övningen på s 4 ”Skriv in vad familjemedlemmarna kallas”. Tänk på att pojken på bilden både är son, bror, det yngsta barnet, syskon och lillebror.
Titta sedan på alla olika orden för familjemedlemmar som står högst upp på sidan 4. Berätta om vad en synonym är, alltså ord som betyder samma sak. Be deltagarna försöka hitta synonymer på den sidan i häftet.
Prata också om betydelsen av ”det yngsta barnet” och ”det äldsta barnet” samt skillnaden mellan ”lillebror” och ”storebror”.

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Låt deltagarna träna på att berätta om sin egen familj:
Den här uppgiften kan man göra väldigt enkelt eller på mer avancerad nivå. Välj utifrån vilka deltagare du har och hur mycket svenska de kan.

  • Be deltagarna berätta om sin egen familj. Om det behövs ställer du som lärare frågor: Är du gift? Har du några barn? Har du några syskon? Vad heter din mamma? o s v. Om det inte behövs låter du deltagarna bara berätta fritt om sin familj. Du kan eventuellt skriva upp på tavlan hur man kan börja meningarna t ex ”Jag är gift. Min man heter…. Jag har två barn. Min dotter heter…. och är… år gammal”.
  • Annat alternativ: Be istället deltagarna intervjua varandra och då berätta om sina egna familjer för bara en person. Låt dem sedan återberätta för resten av gruppen om familjen till den person de intervjuat.
  • Prata gärna om hur man säger om man inte har en egen familj: Jag är inte gift. Jag är singel/ensamstående. Jag har inga barn.
  • I den övningen tränar man på singular och plural (bror – bröder, syster – systrar, syskon – syskon, dotter – döttrar, son – söner, barn – barn. Träna också på hur man säger om man inte har t ex en syster ”Jag har ingen syster” eller syskon ”Jag har inga syskon”.
  • Hjälp dem att använda synonymerna ni just jobbade med. De kan alltså säga ”Min brorsa heter…”, ”Jag har en lillasyster som heter ….”, Mitt yngsta barn är en pojke”, Min make heter….” o s v.

ORDKUNSKAP

 Börja sedan att jobba med ord för släktingar. Red ut begreppen syskon, mormor, farmor, farmor och farfar. Gör sedan övningen ”Mitt släktträd”.

ORDKUNSKAP

 Gör sedan ”Hur är de släkt?” Orden moster och faster och kusin bör förtydligas. Förklara också vad en svärfar och svärmor är. Ta också upp orden svägerska och svåger.

SKRIVTRÄNING

Låt deltagarna sedan göra skrivuppgiften på s 6 där de ska beskriva sin ursprungsfamilj och övriga släktingar samt sin egen familj (om det har någon nu). Orden singel, sambo, gift, skild behöver förtydligas.