Psykisk hälsa - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 5 - Psykisk hälsa

Film

Titta på en eller flera språkutvecklande filmer om känslor på Youtube:


 • SFI-film om känslor (8, 16 min)
 • Svenska för nyanlända: Känslor (4,12 min)
 • Svenska för nyanlända: Känslor 2 (4,26 min)

Se filmen ”Nyanländ – Psykisk ohälsa” https://urskola.se/Produkter/195922-Nyanland-Psykisk-ohalsa (18,30 min).

Vilken definition görs i programmet på vad psykisk ohälsa är? Vad betyder ordet ”tabubelagt”?

Skriva

SKRIVUPPGIFT: Om ni vill ge en större utmaning för era deltagare så kan ni be dem skriva en text om filmen de just sett:

 • Vad handlade filmen om?
 • Vilka delar av filmen kände du igen dig i?
 • Håller du med eller inte i det som tas upp i filmen?
 • Pratar man om psykisk hälsa/ohälsa i det land du kommer ifrån?

Sjung

Sjung sånger om känslor t ex sånger från https://www.sjungspraket.se/blank

 • ”Känslorna”
 • Andra sånger som kan passa: ”Vem kan segla förutan vind?”

Måla

Vad får dig att må bra/inte bra psykiskt? Gör ett bildcollage (klipp ut bilder och klistra upp på papper) som visar vad som ger dig god psykisk hälsa och ohälsa. Man kan också måla eller göra garntavlor.

(SKRIVUPPGIFT: Om ni hellre vill så kan ni be deltagarna göra den här uppgiften helt skriftlig istället.)

Hörförståelse

Spela olika musikstycken och be deltagarna känna efter vilken känsla de får när de lyssnar. Detta kan göras muntligt, skriftligt eller genom att måla något.

Exempel:

 • Folkmusik
 • Hårdrock
 • Jazz
 • Upptempo, instrumental musik
 •  Hiphop
 • Spelmansmusik
 • Avslappningsmusik
 • Popmusik
 • Gladjazz

Läsa

LÄS I ANDRA BÖCKER:

Läs texten ”Livet” på s 13 i boken ”Min mening” (Folkuniversitetets förlag) https://minmening.nu/

Läs texten ”Ali” på s 7 i boken ”Min mening”. Samtala utifrån frågorna:

 • Titta på bilden. Hur mår Ali?
 • Vad gör han?
 • Vad känner han?
 • Vad kan Ali göra för att må bättre?
 • Känner du igen dig i Alis känslor?

Läs texten ”Fatima” på s 9 i boken ”Min mening”. Titta först på bilden och samtala om vad bilden visar om Fatimas känslor

 • Vad känner Fatima?
 • Vad har hänt?
 • Känner du igen dig i Fatimas känslor?