Del 2 - Kalender och datum

Del 2 berör svenskarnas förhållande till tid och planering. Vi lär oss också att förstå en kalender samt när på året skolloven och olika helgdagar infaller i Sverige.

Huvudinnehåll i del 2:

  • Svenskarna och tiden.
  • Tidsuttryck.
  • Att förstå en kalender/almanacka.
  • Helgdagar och skollov i Sverige..

Mål del 2:

Att deltagarna ska öka sin kunskap om hur ett år i Sverige ser ut och kunna använda en almanacka.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

  • Lära sig ord kopplade till kalenderåret.
  • Få en helhetsbild över ett år i Sverige med månader, högtider, veckoindelning m m.
  • Kunna läsa av och förstå en svensk almanacka.
  • Förstå att planering av tid är viktigt för många i Sverige, både i arbetslivet och privat.

SYFTE

I Sverige är planering av tid en viktig del både i privatlivet och arbetslivet. Därför kan det vara bra att deltagarna lär sig att läsa av en kalender men också få insikt om hur planerande många svenskar är.

Som ny i Sverige behöver man få en överblick över när ledighet kopplad till högtider äger rum under året. Därför är informationen om helgdagar och skollov viktig.