Yrken - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Yrken

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet (s 4-7).
 • Träna muntlig kommunikation om arbete i dialogform där vi tränar på vanliga uttryck och fraser (s 4, 9 och 10).
 • Skrivövningar med meningsbyggnad och olika sätt att formulera meningar (s 6, 9, 10).
 • Texter om olika människors yrken och arbetsplatser (s 8 och 10).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1

BILDER

Visa bilder på olika yrken och prata om vilka yrken dessa personer har. Gör sedan övningen på sid 5 i häftet.

ORDKUNSKAP

Skriv upp olika yrken på tavlan. (Skriv själv eller be deltagarna ge förslag på yrken du ska skriva upp). Du kan om du vill jobba med yrket i singular och plural.

 • Exempel: en frisör, många frisörer. En busschaufför, många busschaufförer.

Prata om vad varje yrke innebär genom att skriva upp yrket, arbetsplatsen och vad man gör inom det yrket (verb).

 • Exempel: YRKE: en frisör ARBETSPLATS: frisersalong. ARBETSUPPGIFTER: Klipper hår. Skriv sedan ihop det i en hel mening.
 • Exempel: En frisör jobbar på en frisersalong och klipper hår. Låt sedan deltagarna läsa texten och gör övningen på s 6-7 i häftet om detta.

LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texten på sid 8 i häftet om fyra personer som arbetar i Sverige. Gör sedan läsförståelseuppgiften muntligt eller skriftligt på sid 9 i häftet.

Man kan arbeta med den texten på många sätt genom att t ex fokusera på en sak i taget och jämföra de fyra olika personernas arbeten. Välj t ex arbetsuppgifter, om de trivs eller inte, arbetstider samt fördelar och nackdelar med de olika arbetena.

ORDKUNSKAP & MUNTLIG KOMMUNIKATION

I Sverige är det vanligt att man pratar om vad man jobbar med när man träffar nya människor eller med sina vänner. Träna nu på att prata om jobb. Läs om sådana fraser på s 9 i häftet. Öva på hur man frågar och svarar. Uppmärksamma särskilt de understrukna orden:

 • Vad jobbar du ? Jag jobbar
 • Vad arbetar du med? Vilket yrke du? Jag
 • Vad du på ditt jobb? (Vilka arbetsuppgifter har du?)
 • Trivs du med ditt jobb?
 • Vad är det bästa med ditt jobb?

I denna övning tränas yrken: Vad du? Vilket yrke du?  Man tränar även verb: Vad håller du på med på jobbet? eller Vilka arbetsuppgifter har du,  d v s Vad du? Svaret blir då: Jag målar. Jag lagar mat. Jag kör buss. Jag ritar hus. Jag klipper hår o s v.

MUNTLIG KOMMUNIKATION OCH/ELLER SKRIVTRÄNING + GRAMMATIK

Berätta om ditt jobb i ditt hemland. Låt deltagarna intervjua varandra. Be dem sedan återberätta för hela gruppen vad den andra svarat. Uppmärksamma de olika frågeorden (här skrivna med stora bokstäver/versaler):

 • VAD jobbade du med i ditt hemland?
 • VAR arbetade du?
 • HUR lärde du dig ditt jobb? Gick du någon utbildning?
 • Hur hittade du jobbet?
 • VILKA dagar arbetade du? Vilka tider jobbade du?
 • Trivdes du med ditt jobb? VARFÖR/varför inte?

I den här övningen kommer man automatiskt in på hur man böjer verb i dåtid, t ex ”Jag jobbade som kock på en restaurang. En kompis tipsade mig om jobbet. Jag arbetade på helgerna” m m. Om ni vill så kan ni jobba med de verb som förekommer både i nutid och i dåtid.
Exempel:
- NU: jobbar – DÅ: jobbade.
- NU: tipsar – DÅ: tipsade.
- NU: arbetar – DÅ: arbetade o s v.

Jämför sedan erfarenheterna av att jobba i olika länder. Ni kan också samtala om någon av deltagarna jobbat i Sverige. Samma frågeställningar kan då användas.

LÄSFÖRSTÅELSE

Läs sedan texten om Mustafa och Azita på s 10 i häftet och gör övningarna på den sidan.