Mer om Lär känna Sverige

Materialet med namnet ”Lär känna Sverige och lär dig svenska” är utformat för att tillgodose den typ av kunskap som den i asylprocess här är i behov av. Hänsyn tas även till kvinnornas olika förkunskapsnivåer. Innehållet är uppdelat på tolv teman och lika många övningshäften och syftet är att deltagarna genom att lära sig om det svenska samhället får språket på köpet. Ämnesområdena rör bland annat hälsa, arbete och skatt, boende och utbildning. Några frågor som tas upp är svartjobb, kvinnlig könsstympning och pappaledighet.