Livet i Sverige

I detta tema fokuserar vi på att se Sverige ur ett livsperspektiv. Hur kan livet se ut från att man föds, växer upp, lever och sedan dör i Sverige? Vi lär oss mer om hur det är att leva i Sverige i olika åldrar samt hur det svenska samhället möter oss i olika åldrar och vilket samhällsstöd som finns för olika perioder i livet.

En lila bakgrund med olika typer av familjer. På bilden är det bland annat två föräldrar med sina två barn och två äldre personer som håller om varandra.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Livet i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Rättigheter och skyldigheter för barn och vuxna som bor i Sverige.
 • Vilken samhällsservice som finns riktad till olika åldersgrupper i Sverige.
 • Om förskola, skola, BVC, skolhälsovård för barn.
 • Om gymnasiet, ungdomsmottagning, fritidsgård för tonåringar.
 • Om regler kring vuxnas arbete, val av livspartner, äktenskap, familjebildande m m.
 • Om äldreomsorgen och pension.
 • Viktiga åldersgränser för barn fram tills man fyller 18 år.

Svenska språket:

 • Öka ordförrådet kring vanliga ord som förekommer i olika åldrar.
 • Lära sig ord och uttryck kopplat till olika åldrar.
 • Förbättra sin läsförståelse och öka förmågan att prata på svenska.
 • Vanligt förekommande verb kopplat till temats innehåll.

Deltagarnas livssituation:

 • Behov av mer kunskaper kring rättigheter och skyldigheter för asylsökande barn och vuxna som bor i Sverige.
 • Förstå mer om synen på barn, tonåringar, vuxna och äldre i Sverige.