Livet i Sverige

I detta tema fokuserar vi på att se Sverige ur ett livsperspektiv. Hur kan livet se ut från att man föds, växer upp, lever och sedan dör i Sverige? Vi lär oss mer om hur det är att leva i Sverige i olika åldrar samt hur det svenska samhället möter oss i olika åldrar och vilket samhällsstöd som finns för olika perioder i livet.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Livet i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Rättigheter och skyldigheter för barn och vuxna som bor i Sverige.
 • Vilken samhällsservice som finns riktad till olika åldersgrupper i Sverige.
 • Om förskola, skola, BVC, skolhälsovård för barn.
 • Om gymnasiet, ungdomsmottagning, fritidsgård för tonåringar.
 • Om regler kring vuxnas arbete, val av livspartner, äktenskap, familjebildande m m.
 • Om äldreomsorgen och pension.
 • Viktiga åldersgränser för barn fram tills man fyller 18 år.

Svenska språket:

 • Öka ordförrådet kring vanliga ord som förekommer i olika åldrar.
 • Lära sig ord och uttryck kopplat till olika åldrar.
 • Förbättra sin läsförståelse och öka förmågan att prata på svenska.
 • Vanligt förekommande verb kopplat till temats innehåll.

Deltagarnas livssituation:

 • Behov av mer kunskaper kring rättigheter och skyldigheter för asylsökande barn och vuxna som bor i Sverige.
 • Förstå mer om synen på barn, tonåringar, vuxna och äldre i Sverige.