Vilka får bo i Sverige? - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 2 - Vilka får bo i Sverige?

Film

Filmen nedan ”Hur blir man svensk?” - kortfattat och enkelt om vad som händer under asylprocessen. (ca4 min):

Fler filmtips om asylprocessen och om att vara ny i Sverige hittar du här!

Internet

Träna på att hitta information på en webbsida. Använd projektor och visa vilken information som finns på Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se . Uppmärksamma särskilt:

  • Det finns information på enklare svenska under rubriken ”Lättläst”.
  • Man kan också lyssna på texten om man hellre vill det. Visa!
  • Man kan läsa mycket på sidan på olika språk. Klicka på ”Other languages” och ”English”.
  • Att man kan följa vad som har hänt med sin egen ansökan genom att klicka in på ”Mina sidor”. Visa hur man gör!

ABC

Träna på orden som berörs i denna del, jobba med ordförståelsekorten. Ordkorten består av två delar: Ett kort med frågan ”Vad betyder ordet?” och en med svaret ”Ordet betyder…” Man kan arbeta med dessa på olika sätt. En enkel metod är att dela ut varsitt kort till varje deltagare (Blanda frågor och svar så att båda delarna delas ut.) och be dem hitta den person som har ordkortet som passar ihop med ens eget kort. Efter det kan man använda ordkorten som ett memory där man lägger alla ordkorten upp och ner. Sedan spelar man memory som vanligt, men istället för att det är exakt samma kort som man ska hitta så handlar det förstås nu om att hitta frågan och svaret som hänger ihop.

Skriva

Gör ”Diktamen – Vilka får bo i Sverige” för att träna att lyssna aktivt, särskilja ord i en mening och stava.

Bilder

Ta fram bilder på människor som flyttar, om människor på flykt, människor som arbetar, undervisningssituationer, familjeåterförening m m för att konkretisera det ni pratar om i tema.

Gör en bildvägg: Visualisera olika typer av tillstånd och vad som händer efter Migrationsverkets beslut genom att på en vägg sätta upp de viktigaste orden med pilar. Bilderna har till syfte att på ett översiktligt sätt visa vilka tillstånd som en utländsk medborgare kan söka för att få bo i Sverige.