Kalender och datum - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i  Del 2 - Kalender och datum

Film

Titta på filmer och samtala om dem efteråt:

  • Filmen ”STI: År, månader, veckodagar och årstider” (7,20 min):
  • Filmen ”SFI A/B: Kalender – månad” (5,48 min):
  • Filmen “Tid: År, månader, veckor - SFI” (9,55 min):
  • Filmen ”SFI A/B: Kalender. Datum och tid” (5,49 min):

Bilder

Använd bilder om tid, klockan, kalendrar, helgdagar och samtala kring dem.

Skriv

Det är viktigt att meddela om man inte kan komma. Träna på att skicka sms och meddela att du inte kan komma till lektionen idag. Skriv på tavlan och be sedan deltagarna skicka ett test-sms till dig som lärare med informationen.

Exempel 1: ”Hej! Jag heter…. Jag går i grupp….. Min lärare heter…  Jag kan inte komma till lektionen idag. Jag är sjuk/bortrest/hemma med sjukt barn…” Underskrivet med namn.

Enklare exempel: ”Hej! Jag heter… Min lärare heter… Jag kommer inte till skolan idag.  Hej då!”

Prata

Träna på vad mN säger om man kommer försent t ex till en lektion? Öva gärna med rollspel på bra och dåliga sätt att säga detta på.

Hörförståelse

Lyssna på ljudfilerna i kapitlet ”Året” på Sanoma utbildnings digitala portal ”Övningsmästaren”: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/ljudmastaren/8513

Gör gärna några hörförståelsefrågor om dessa ljudfiler för att träna på att lyssna och förstå. Lyssna gärna på texten flera gånger.