Skola för Vuxna - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 3 - Skola för vuxna

Prata

Intervjua någon vuxen som studerar på SFI, Komvux, folkhögskola eller universitetet och lär er mer. Genom detta så tränar deltagarna på att ställa frågor och konversera på svenska. Be dem återberätta detta muntligt eller skriftligt.

Läsa

LÄS I ANDRA BÖCKER:

Läs s 35 i ”Min mening” (Folkuniversitetets förlag) https://minmening.nu/ om Faran som läser en kvällskurs i svenska.

Bilder

Ta fram och titta på bilder på vuxna som studerar. Samtala om att det både kan vara föreläsningar, grupparbeten, individuella studier, tentor och praktik i utbildningar. Prata om och titta på bilder på olika typer av yrkesbildningar i Sverige. Jämför gärna med deltagarnas erfarenheter av vuxenstudier i deras hemländer.

Internet

Gå in https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/om-sfi-about-sfi/ och lär mer om SFI.

Låt deltagarna gå in på https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/yrkesinspiration/ och läsa om olika högskoleutbildningar utifrån olika yrkesdrömmar. Uppmana dem att välja ut ett yrke som de läser om. Låt dem sedan berätta för varandra två och två om vad de läst.

Utomhus

Gå på studiebesök till en valfri SFI-skola och/eller Komvux alternativt folkhögskola. Samtala med någon i personalen som berättar om sina kurser/utbildningar.

Film

Titta på filmen ”Första dagen på SFI” (5 min)