Barn i Sverige - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 2 Barn i Sverige

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

Titta på filmen ”Barn” (5,22 min) från serien ”Meningsfull väntan”som är en mycket bra, enkel sammanfattning om barn och familj i Sverige. (Ni kan antingen bara titta på filmen och prata om innehållet efteråt eller så jobbar ni med lärmaterialet från ”Meningsfull väntan” med deltagarblad och värderingsövningar.)

Filmen SKOLPLIKT https://urskola.se/Produkter/211696-Nyanlanda-foraldrar-Skolplikt (2 min).

Filmen ”Nyanländ – Barn” om barns rättigheter i Sverige, BRIS m m https://urskola.se/Produkter/195932-Nyanland-Barn (17 min). Passar för deltagare som förstår svenska ganska bra med bra hörförståelse, eftersom filmen håller ett ganska högt tempo. Filmen handlar bl a om BRIS och Rädda barnens arbete i Sverige.

Läsa

Läs om Barnkonventionen på lättläst svenska: https://www.barnombudsmannen.se/stallningstaganden/publikationer/barnkonventionen---en-lattlast-skrift-om-konventionen-om-barnets-rattigheter-20-exemplar/

Ni kan också ladda ner planscher om barnkonventionen på olika språk: https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/aktuellt/nyhetsarkiv---for-dig-under-18/affisch-om-barnkonventionen-pa-olika-sprak/

Internet

Gå in Vårdguidens hemsida och läs mer om vad som händer under tonårsperioden https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/sa-vaxer-och-utvecklas-barn/barnets-utveckling/tonaringar-13-18-ar/

Visa gärna hemsidan ”Om svenska skolan”(riktad information till nyanlända) på  http://www.omsvenskaskolan.se/svenska/det-haer-aer-den-svenska-skolan/. Informera dem om att texten på den sidan finns på olika språk. Be gärna deltagarna gå in på sidan och läsa text på sitt eget språk om det de är mest nyfikna på omkring det svenska skolsystemet.

Prata

Intervjua något barn och en förälder om hur de upplever att det är att vara barn i Sverige. Låt deltagarna på så sätt träna sig i att ställa frågor och konversera på svenska. Be dem återberätta detta muntligt eller skriftligt.