Del 2 - Att flytta till Sverige

Del 2 handlar om hur det är att flytta till Sverige, vad det innebär att söka asyl samt vilka rättigheter och skyldigheter man har när man bor här. I del 2 lär vi oss också mer om hur rättigheterna och skyldigheterna förändras om den asylsökande får uppehållstillstånd eller om man får avslag på sin asylansökan samt vad som gäller om man blir svensk medborgare.

Huvudinnehåll i del 2 - Att flytta till Sverige:

  • Om flytten till Sverige.
  • Att söka asyl och hur asylprocessen går till.
  • Vad som händer om man får uppehållstillstånd respektive avslag.
  • Rättigheter och skyldigheter som asylsökande, person med uppehållstillstånd samt svensk medborgare.

Mål del 2:

Att deltagarna ska få reflektera kring vad det innebär att byta land och att flytta till just Sverige. Att deltagarna förstår mer om det tillstånd de sökt, vad som händer under asylprocessen och vilken hjälp de kan få från Migrationsverket under tiden de väntar.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

  • Vilka rättigheter och skyldigheter man har som ny i Sverige.
  • Skillnaden mellan att bo i Sverige när man är asylsökande, om man har uppehållstillstånd samt om man är medborgare i Sverige.
  • Ökat sitt ordförråd kring viktiga ord som har med migration i Sverige att göra.

SYFTE

Det finns ett stort behov av att som asylsökande få information så att man förstår asylprocessen och de rättigheter/skyldigheter man har som asylsökande. Många behöver också veta mer om vad som händer efter beslutet, både om man får stanna eller om man måste återvända till sitt hemland.