Del 2 - Inkomster och utgifter

Del 2 ligger nära deltagarnas livssituation och berör de viktiga frågorna om hur man får sin ekonomi att gå ihop. För många asylsökande personer med extremt begränsade ekonomiska resurser är detta en verklighet de kämpar med dagligen.

Huvudinnehållet i den här delen handlar om att reflektera över olika typer av inkomster och utgifter, regler kring ekonomiskt stöd och arbete för asylsökande samt hur man får pengarna att räcka till. En nyckeltext i häftet är texten ”Zahra och hennes familj” som är bra utgångspunkt för att sedan kunna fundera över sin egen ekonomiska situation. I del 2 finns också en grammatikdel kring verb och adjektiv. I deltagarhäftets andra del finns därför följande innehåll

Huvudinnehåll i del 2:

  • Olika sätt att försörja sig.
  • Olika typer av utgifter.
  • Att göra en budget.

Syfte del 2:

  • Att deltagarna ska veta mer om hur man kan försörja sig i Sverige.
  • Att deltagarna ska få redskap för att kunna planera sin ekonomi på ett bra sätt.
  • Att deltagarna ska få tips om hur man kan få pengarna att räcka lite längre.

Det här vill vi att de ska lära sig mer om i del 2:

  • Olika sätt att försörja sig på i Sverige.
  • Vilka vanliga utgifter ett hushåll i Sverige har.
  • Hur man gör en budget över sin privatekonomi.
  • Saker man kan göra för att använda sina pengar på ett klokt sätt.

SYFTE

Som asylsökande har man en mycket ansträngd ekonomisk situation. Många behöver ha hjälp med att hitta vägar för försörjning, men också stöd i hur man kan få pengarna att räcka till och fördelarna med att planera sin ekonomi.