Del 5 - Äldre i Sverige

Hur är det att åldras och bli gammal i Sverige? Vilket samhällsstöd finns och hur kan man leva i slutet av sitt liv i Sverige? Temat avslutas också med att beskriva vad som händer när en människa dör i Sverige.

Huvudinnehåll i del 5:

 • Förändringar som sker när man blir äldre.
  • Slutar arbeta och blir pensionär.
  • Förändrad ekonomi.
  • Den fysiska hälsan.
  • Den psykiska hälsan.
  • Den sociala hälsan.
  • Minnet.
  • Olika former av boenden för äldre i Sverige.
 • Aktiviteter för äldre.
 • Pensionärers ekonomi.
 • När en människa dör i Sverige, begravningar.

Mål del 5:

 • Veta lite grann om hur svenska samhället möter och tar hand om äldre personer.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 5:

 • Vad som händer med oss människor när vi blir äldre.
 • Hur Sverige ger stöd till äldre genom t ex färdtjänst, olika former av boenden för äldre, aktiviteter, hjälpmedel när kroppen mår sämre, pensionärsrabatter m m.
 • Om vad ett äldreboende är och varför de finns.
 • Svenska ord för olika hjälpmedel som en äldre person kan behöva.
 • Lite kortfattat om begravningar i Sverige.

SYFTE

Hur vi behandlar våra äldre i Sverige väcker ofta frågor hos många nysvenskar som har med sig andra traditioner om hur man tar hand om sina äldre släktingar.

För att förstå det svenska beteendet och tankarna bakom samhällsstödet till äldre bör man lära sig mer om hur människor lever i Sverige i olika åldrar och hur vi ser på den sista delen av en människas liv. När man är ny i Sverige känner man oftast inte till all den samhällsservice som äldre kan få, eftersom det i hemlandet kanske inte är samhällets ansvar att ta hand om de äldre utan att det är släktingarnas ansvar.