Att flytta till Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 2 - Att flytta till Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Ordlista med vanligt förekommande ord kopplade till asyl och migration till Sverige (s 30) samt övning (s 31).
 • Läs texter om att flytta till Sverige (s 20-21) samt om asylsökandes rättigheter och skyldigheter (s 23-28), vad som händer om man får uppehållstillstånd respektive avslag (s 32-33) och om svenskt medborgarskap (s 33).
 • Träna på att skriva (s 22).
 • Träna muntlig kommunikation (s 20).
 • Texter om att söka asyl i Sverige (s 23-28), att få uppehållstillstånd (s 32), att få avslag (s 33) samt att bli svensk medborgare (s 33).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 2: 

REFLEKTION & ORDKUNSKAP

Ta fram och titta på bilder om att flytta. (Titta t ex på bilderna på s 15 i del 1). Prata om ord kopplat till det, men också om vad som kan vara roligt/spännande och svårt/oroande när man flyttar.

MUNTLIG KOMMUNIKATION & REFLEKTION

 Samtala om orsaker till varför man lämnar sitt land och flyttar till ett nytt land.
Skriv upp orsakerna till flytt på tavlan t ex arbete, få ett bättre liv, krig, flykt från förföljelse och hot, kärlek, släkten m m. Prata om skillnaden mellan att flytta frivilligt och att flytta för att man måste.
Läs sedan texten på s 20. Låt deltagarna prata med varandra i gruppen om varför de flyttat från sitt land, men också varför de flyttade till just Sverige.

LÄSFÖRSTÅELSE & MUNTLIG KOMMUNIKATION

 Läs ”Hur var det att flytta till Sverige?” (s 21) där olika personer som flyttat till Sverige delar med sig om hur det kändes när de kom till Sverige. Låt gärna deltagarna försöka komma ihåg sina första intryck av det nya landet och om tankarna/känslorna för Sverige har förändras sedan dess.

SKRIVTRÄNING & REFLEKTION

Uppmana deltagarna att reflektera över hur deltagarna tycker att det är att bo i Sverige.

 • Avsluta meningar skriftligt på sidan 22 i häftet eller så gör ni detta muntligt i grupp.
 • Låt sedan deltagare som gjort uppgiften skriftligt läsa upp vad de skrivit. Läraren kan skriva upp det deltagarna säger på tavlan med sammanfattande ord. Gör en spalt med vad som är bra och en spalt med vad som är mindre bra i Sverige. Jämför och reflektera över det som kommer fram.
 • Lyft även upp det deltagarna saknar från sina hemländer och skriv nyckelord på tavlan.

ORDKUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

 Prata om vad ordet asyl betyder och visa gärna några av bilder som visar krig, förtryck, att behöva gömma sig, vara utsatt för våld och annat. Läs sedan texten ”Att söka skydd i Sverige” (s 23).

SVERIGE-KUNSKAP

 Ta gärna fram bilder med en översikt över vad som händer under asylprocessen. Samtala (om deltagarna vill) om vilken del i processen de själva befinner sig i nu samt hur de upplevt/upplever asylprocessen.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE:

 • Läs texten ”Rättigheter för vuxna asylsökande” (s 24-25) och lyft särskilt fram ord som asyl, dagersättning, särskilt bidrag m m. Ni kan också titta på Migrationsverkets korta filmer om olika rättigheter. (Finns på Migrationsverkets hemsida https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Film.html )
 • Läs även ”Bo hos Migrationsverket” (s 28) och dela erfarenheter av om någon i gruppen bott i sådant boende i Migrationsverkets anläggningsboende eller lägenheter som Migrationsverket har.
 • Läs sedan texten ”Skyldigheter som asylsökande” (s 26). Prata om skillnaden mellan orden RÄTTIGHET och SKYLDIGHET.
 • Läs texten om regler för att arbeta när man är asylsökande (s 27).

SVERIGE-KUNSKAP:

Titta på rutorna på s 29 om Migrationsverkets, kommunernas och sjukvårdens olika ansvarsområden i Sverige.

SVERIGE-KUNSKAP:

När man får uppehållstillstånd i Sverige får man tillgång till mycket mer i samhället.

 • Läs texten ”Om du får uppehållstillstånd” och jämför den sedan med rättigheterna för en asylsökande i texten ”Rättigheter för vuxna asylsökande” (s 24-25).
 • Läs sedan ”Om du inte får uppehållstillstånd” (s 33) och förtydliga att då har man inte längre rätt att bo kvar i Sverige.

ORDKUNSKAP

 Jobba med ordlistan ”Vad betyder orden?” (s 30) och/eller övningen ”Vilka ord saknas i meningen?” (s 31). Förklara gärna orden mer, om det behövs.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texten ”Hur blir man svensk medborgare?” (s 33). Visa gärna en bild på ett svenskt pass (eller ta med ditt eget pass). Prata gärna om att det är möjligt att ha dubbelt medborgaskap och om vad det innebär. Samtala om vilka fördelar det kan vara att vara medborgare i ett land och inte bara ha uppehållstillstånd.