Kvinna i Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Kvinna i Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Grammatikövning kring substantiv och pronomen (s 4).
 • Läs texter om kvinnans kropp (s 6-7), sjukdomar som oftare drabbar kvinnor (s 12-13), kvinnors rättigheter (s 5, 8-9), gynekolog (s 15), svensk lagstiftning kring våld mot kvinnor (s 10-11).
 • Övning kopplat till ord för olika typer av undersökningar (s 14) och näringsriktig mat som kan förebygga sjukdomar som kvinnor ofta drabbas av (s 16).
 • Träna på att skriva en sammanfattande text (s 7).
 • Texter om lagstadgade rättigheter för kvinnor (s 5, 8-9), vilka lagar som finns för att förhindra våld mot kvinnor (s 10) samt vilket stöd en kvinna som utsätts för våld kan få i Sverige (s 22).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1

GRAMMATIK

Jobba med olika substantiv kopplat till kvinnor (singular/plural, obestämd/bestäm form) samt kvinnliga pronomen. Gör övningen på s 4.

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Samtala om hur deltagarna uppfattat att det är att leva som kvinna i Sverige. Skriv upp nyckelord på tavlan. Finns det likheter eller skillnader med hur det är att leva i deltagarnas hemländer?

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP

 Förklara vad ordet ”rättighet” betyder. Läs texten ”Kvinnors rättigheter i Sverige”.

 • Använd gärna bilder för att förtydliga och förstärka innehållet i texten.
 • Belys ett område i taget i texten.
 • Förtydliga att dessa rättigheter gäller alla kvinnor och flickor i Sverige, även om man kommer från ett annat land med andra synsätt kring detta. I Sverige avgör lagstiftningen (inte familjen, släkten, religionen) vad en kvinna har rätt till.

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Prata om vad som händer med kvinnans kropp från flicka till vuxen kvinna samt till att bli äldre. Förklara orden könsmognad, pubertet, fertilitet och klimakteriet.

LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texten ”Kvinnans kropp förändras genom livet” (s 6-7) eller berör innehållet i texten muntligt med hjälp av bilder e dyl.

ORDKUNSKAP

Ta fram och använd bilder om graviditet och prata om dem. Fördjupa detta område om ni vill genom att prata om mödravårdscentralen, barnmorska, föräldrakurser, BB/förlossningsavdelningar på sjukhus m m (Mer om detta område finns i deltagarhäftet ”Tema: Familj i Sverige”).

SVERIGE-KUNSKAP

 Samtala om vad en gynekolog gör och hur en gynundersökning går till. Varför är det viktigt att gå till gynekolog regelbundet? Läs texten ”Vad gör en gynekolog?” (s 15).

MUNTLIG KOMMUNIKATION

 Samtala om vilka sjukdomar som drabbar kvinnor mer än män. Läs texten ”Sjukdomar” (s 12) eller lyft fram innehållet på annat sätt och prata om bröstcancer, livmodercancer, benskörhet, blodbrist, urinvägsinfektion, högt och lågt blodtryck. Vad kan man göra för att förebygga dessa? Gör övningarna om olika undersökningar (s 14) och vilken mat man kan äta för att få i sig viktiga näringsämnen som kan förebygga vissa sjukdomar (s 16).

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP

Läs texten ”Kvinnans rätt att bestämma över sin kropp” (s 8-9).

 • Försök att förtydliga vad orden ”bestämma över” betyder.
 • Denna text kan man jobba med på många olika sätt, men med fördel tar man en rättighet i taget och gör den så begriplig som det går. Använd gärna bilder för att förtydliga.
  • Lyft fram tanken om att en kvinna har rätt till sin egen kropp i Sverige. Ingen annan får bestämma över den. Det får konsekvenser när det gäller sexualitet, giftermål och barnafödande förstås. Det får också konsekvenser när det handlar om utseende, kläder och hår.
  • Information om kroppen och hur den fungerar är viktigt för både barn och vuxna, både pojkar/män och flickor/kvinnor.
  • Om ni vill så kan ni fördjupa er kring att lära mer kring  att få barn, preventivmedel, abort och sexualitet.

GRAMMATIK & ORDKUNSKAP

Ta fram och använd bilder på kvinnor med olika utseende, frisyrer och kläder. Titta på respektive bild och samtala om vilka kläder de har på sig. Hitta likheter och skillnader. Prata om att i Sverige får man klä sig som man vill. Om man vill ha kort kjol så får man det. Vill man täcka hela sin kropp med tyg så får man det.

Meningar att träna på för att träna pronomen:

 • Jag bestämmer över kläder. 
 • Du bestämmer över kläder. 
 • Hon bestämmer över kläder. 
 • De bestämmer över kläder. 
 • Vi bestämmer över kläder. 

Visa på att det heter min/din/sin (eller mitt/ditt/sitt) om det är substantiv i singular och mina/dina/sina om det är plural, alltså flera substantiv. (Man kan göra samma typ av övning när det gäller t ex hår och frisyrer. ”Jag bestämmer över hår o s v.”)
Här tränar vi alltså grammatik samtidigt som vi lyfter fram den svenska synen på individens frihet.

Om ni vill kan ni benämna vad de olika klädesplaggen heter på svenska samt adjektivet kort-lång, mörk-ljus samt färgerna. Prata gärna om beskrivande ord för håret (mörkt-ljust, lockigt-rakt, kort-lång, uppsatt-utsläppt) samt om beskrivande ord för huden (mörk-ljus).

Gör gärna deltagarna medvetna om att adjektiv (inklusive färger) skrivs olika beroende på om det är ett eller en framför substantivet (ex en röd tröja - ett rött skärp, en lång kjol - ett långt hår) samt att vi använder ändelsen -a på adjektiv när det är flera/plural (ex ett par vita skor, två blåa väskor, tre långa kvinnor o s v).

REFLEKTION & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Låt deltagarna fundera över vilka rättigheter kvinnor har i deras hemländer. Vad är lika respektive olika när man jämför hur det är att leva som kvinna i Sverige och i hemlandet? MÅLA gärna eller gör bildcollage om det!

REFLEKTION & MUNTLIG KOMMUNIKATION

 Reflektera och prata om hur är det att i samband med invandring plötsligt få mer frihet som kvinna. Vet man när man är ny i Sverige vad man har rätt till? Hur tar man reda på det? Vågar/vill kvinnor ta vara på alla rättigheterna? Hur är det för barn att växa upp i ett land med lika möjligheter för kvinnor och män respektive att vara vuxen och försöka lära sig detta? Hur påverkas relationerna i familjen av det? Hur kan relationerna mellan män och kvinnor påverkas? Hur kan kvinnor stötta varandra att våga ta vara på den frihet man nu får ha?

ORDKUNSKAP & REFLEKTION

 Ta fram och titta på bilder som handlar om fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor. Betona att våld kan vara slag och hot, men också verbalt.

LÄSFÖRSTÅELSE

 Läs texten ”Svenska lagar om våld mot kvinnor” (s 10) och samtala om dem.

ORDFÖRSTÅELSE

Förtydliga betydelsen av orden lag, lagligt – olagligt, tillåtet – otillåtet/inte tillåtet, förbjudet. Lyft också fram och förklara orden våld, slag, hot, misshandel, våldtäkt..

SVERIGEKUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Läs och samtala om texten ”Stöd och hjälp om en kvinna utsätts för våld” (s 11). Förtydliga vad Polisen, Socialtjänsten och en kvinnojour är och vilken hjälp man kan få av dem.

För att göra detta mer konkret kan man hitta på en historia om en kvinna som blir slagen av sin man. Rita upp en kvinna och hennes familj på tavlan. Bygg upp berättelsen steg för steg och fundera tillsammans på vad som händer med kvinnan och barnen som ser sin mamma bli slagen. Hur känner kvinnan? Vad tänker och känner barnen? Varför slår mannen sin fru? Hur tänker mannen? Hur ska kvinnan ska göra för att få hjälp? Kan barnen få hjälp någonstans? Kan mannen få hjälp att sluta slå?

ROLLSPEL, MUNTLIG ÖVNING

Gör ett rollspel om att ringa till SOS 112. Låt deltagarna få vara den som ringer upp när t ex en granne blir slagen av sin man och du hör en pågående misshandel. Vad säger man till den som svarar på 112 när man ringer? Hur formulerar man sig så att budskapet blir tydligt?

Gör ett annat rollspel om att du ringer till Polisen på 114 114 (ej akut ärende) för att prata med Polisen om att din kvinnliga vän berättat att hon blivit våldtagen av sin man och vill ha hjälp att anmäla det.

Detta är en bra språklig övning där man får träna sig på muntlig kommunikation i allmänhet, men hjälper också till att förbereda kvinnorna om att kunna formulera sig när man återberättar något som hänt som har med våld att göra.