Naturen i Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med del 4 - Naturen i Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Bilder och övningar som bygger upp ordförrådet kopplat till svensk natur (s 21-22).
  • Läs texter om svenskarnas förhållande till naturen (s 21) och allemansrätten (s 24).
  • Träna på att skriva utifrån några bilder (s 23), allemansrätten (s 24).
  • Sök mer information om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida (s 24).
  • Text om svenskarnas förhållande till naturen (s 21), allemansrätten (s 24).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 4: 

ORDKUNSKAP

Ta fram bilder på svensk natur, både landskap, olika naturtyper samt djur och växter. Låt deltagarna säga de svenska orden på så många bilder som möjligt. Öka deras ordförråd genom att benämna det ni ser på bilderna som deltagarna ännu inte kan orden på. Förtydliga vad som menas med ”natur”.

Gå sedan till s 21-22 i häftet och bygg vidare på ordförrådet. Prata om kategorier som ”fåglar”, ”småkryp”, ”träd”, ”bär” och ”blommor”. Förklara skillnaden mellan en vild blomma - en odlad blomma, ett vilt djur - ett tamt djur – ett husdjur, ett djur som lever i frihet – ett djur som lever i fångenskap.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Naturen är viktig för många människor i Sverige. Varför då? Samtala om det. Läs sedan texten ”Svenskarna och naturen” på s 21 i häftet.

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Hur känner deltagarna för naturen? Vilka erfarenheter har de av naturupplevelser i sitt hemland, i andra länder eller i Sverige? Be dem berätta eller måla en sådan händelse och muntligt berätta om det.

SVERIGE-KUNSKAP

Repetera namnet på de fyra årstiderna och de tolv månaderna. Vilka månader hör till vilken årstid i Sverige? Gå sedan in på s 23 i häftet och titta på bilderna av olika årstider. Kategorisera vilka bilder som visar vinter, vår, sommar och höst. Vad vet deltagarna om vädret de olika årstiderna? Samtala om det.
SKRIVÖVNING: Låt deltagarna skriva en text om hur naturen förändras under de fyra årstiderna (s 23).

SVERIGEKUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texten om allemansrätten på s 24 i häftet. Prata om vad det innebär konkret. Låt deltagarna berätta om hur reglerna i naturen är i deras hemländer.
INTERNET: Lär mer om allemansrätten genom att gå in på Naturvårdsverkets hemsida (Övning om det på s 24).

AVSLUTNING

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder. Ni kan också utgå från ”Vad kan jag nu om Sverige?” på s 25 i häftet. Gå igenom betydelsen av orden i rutan längst ner på den sidan också.

Låt deltagarna få reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 26. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.