Att leva i Sverige i olika åldrar - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Att leva i Sverige i olika åldrar

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Övningar om ord kopplat till uttryck för olika åldrar (s 4-5).
  • Läs text om livet och om en familj som flyttar till Sverige (s 4).
  • Träna muntlig kommunikation (s 4-5).
  • Träna på att skriva födelsedatum (s 5).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1

MUNTLIG KOMMUNIKATION & SKRIVTRÄNING

 Prata om er ålder samt träna på att skriva era födelsedatum. Gör övning 1 (s 5). I den övningen lär man sig att samtala lite om ålder, men tränar också månadernas namn och ordningsföljd samt hur man skriver födelsedatum. Passa gärna på att prata om vad ett personnummer är och att man får det när man fått uppehållstillstånd i Sverige.

LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texten ”Livet” på s 4. Prata om vad orden först, sedan, efter, till sist betyder. Gör gärna nya meningar där ni använder de orden.

LÄSFÖRSTÅELSE & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Läs om familjen från Uzbekistan som flyttar till Sverige. Passa på att repetera ord för olika familjemedlemmar (t ex mormor, svärmor, dotter, son) Reflektera tillsammans och låt deltagarna berätta om hur det kändes från början att flytta till Sverige. Minns de första dagen i landet? Vad händer? Om de kom med barn hit, hur reagerade barnen på allt det nya? Om någon äldre person reste med dem, hur var det för den personen?
Låt sedan deltagarna använda sig av det de kan om Sverige och be dem göra den muntliga övningen (s 4) där deltagarna ska fundera över vad de familjemedlemmarna behöver veta om Sverige nu när de ska bo här. Ge varje familjemedlem råd.

ORDKUNSKAP & MUNTLIG KOMMUNIKATION

 Läs texten om olika uttryck för att beskriva åldrar (s 5). Gör övning 2 muntligt eller skriftligt.