logotype

Aktuellt

Grov människoexploatering ger fängelse för bärföretagare i Åsele

2024-07-12

Idag föll fängelsedomen mot de två bärföretagare i Åsele som varit misstänkta för människohandel.

Efter konfirmationen: ”Jag vill visa alla att jag tror på Gud”

2024-07-10

33 konfirmander samlades på konfaläger. Förutom bad, sport och andra aktiviteter är det främst här för att lära känna Gud.

Roger Larsson i frälsningsuniform

Till minne av Roger Larsson

2024-06-27

Frälsningssoldaten Roger Larsson har befordrats till härligheten. Han var känd sin profetiska gåva och helandetjänst.

Skådespelaren Luiza Stanescu leder teaterarbetet på Akalla kvinnocenter.

Akalla Kvinnocenter gör teaterföreställning

2024-06-26

Teaterföreställningen "Alla Kvinnor Inom Mig" låter kvinnor med migrationserfarenhet berätta om flykt, rädslor och identitet.

Madeleine Sundell som är människorättsjurist på Frälsningsarmén. Hon tittar in i kameran.

Alla städer behöver en plan mot människohandel

2024-06-19

Alla städer i Sverige behöver ha en handlingsplan. Helsingborg är en förebild, vilken blir nästa kommun?

Regeringens lagförslag strider mot barngarantin

2024-06-12

Sveriges regering har åtagit sig att uppfylla den europeiska barngarantin, men deras lagförslag går helt emot densamme.

Frälsningsofficererna  Anneli Solomonson, Marjo Maikkunen, Lennart Lundberg, Malin Brus.

Vi välkomnar nya ledare i Frälsningsarmén

2024-06-05

I juni får Frälsningsarmén fyra nya officerare. Efter 2 års utbildning är de redo att ta sig an nya utmaningar som ledare.

En ung man med Frälsningsarméns sköld på tröjan ler in i kameran. I bakgrunden syns en beachflagga också med Frälsningsarméns sköld.

Frälsningsarméns EU-center mötte jobbsökande i Kungsträdgården

2024-05-23

I maj medverkade EU-center på Jobbfestivalen med tema mångfald och inkludering.

Emma Cotterill står på en scen vid en konferens i Malmö kring människohandel. Hon håller materialet Stad för stad i händerna.

Tillsammans stad för stad mot människohandeln

2024-05-10

Samarbete, brottsofferperspektivet, att aktivera stödåtgärder tidigt lyftes fram vid människohandelskonferensen i Malmö.

Två män och tre kvinnor står framför en husvägg med fönster och Frälsningsarméns skylt ovanför.

Lyckat integrationsprojekt för flyktingar från Ukraina

2024-03-14

I Karlstad, Skövde och Stockholm har totalt 210 ukrainska flyktingar deltagit i projektet Fast Care, med syfte att föra deltagarna närmare den svenska arbetsmarknaden. ”Flyktingarna har uttryckt stor tacksamhet för handfast hjälp in i samhället, men också för gemenskap och varm atmosfär” säger Bernadette Landälv, en av de ansvariga för projektet.

Tre kvinnor och en man som arbetar för Frälsningsarmén i Husby-Järva står utomhus framför en vägg med fönster och ser leende in i kameran.

”Runt 80 barn kommer till oss varje vecka i Husby-Järva”

2024-03-14

Allt fler hittar till Frälsningsarmén i Husby-Järva. Nu vill man fördjupa relationerna, utöka föräldrakontakten och erbjuda unga ledarskapskurs.

Jenny Alm och Julian de Acha framför Frälsningsarméns mobila buss parkerad vid centralen i Stockholm.

Buss blir bas för stöd till hemlösa

2024-03-05

Bussen fungerar som ett mobilt samtalscenter och med den som bas söker man upp människor i utsatthet på Stockholms Central och erbjuder dem stöd. Läs mer!

En ung kvinna med plåster på axeln och trasiga kläder står vid en industridiskmaskin och äter ur en konsvervburk.

Rapport om Sveriges enda rättighetscenter för människohandelsoffer

2024-02-27

Safe Havens traffickingcenter startades för 5 år sedan. Här erbjuds socialt stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning för potentiellt utsatta.

En grafisk handflata som gör stopptecken med texten I TRYGGA HÄNDER

Information med anledning av ny prövning av uppmärksammad dom

2024-02-21

Med anledning av att den uppmärksammade hovrättsdomen i ett våldtäktsfall från 2021 i dag tas upp i hovrätten på nytt, med nya brottsrubriceringar, vill Frälsningsarmén understryka hur allvarligt vi ser på alla former av sexuella övergrepp.  

Lars Beijer och Per-Uno Åslund står utanför Frälsningsarméns högkvarter och håller i diplomet från Swedbank Robur Humanfond.

508 017 kr togs emot från Humanfondens sparare

2024-02-15

På alla hjärtans dag tog Frälsningsarmén emot 508 017 kr som spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit med. 2 % av sparandet går till den ideella organisation som spararen väljer. Pengarna delas ut på alla hjärtans dag varje år.

Per-Johan Fernström står utomhus i en stadsmiljö.

Många barn utan långsiktigt boende

2024-02-05

Hemlösheten i Sverige har minskat något men är fortsatt utbredd. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport från 2023. Dock saknas vissa grupper, som Frälsningsarmén möter, i statistiken. Dessutom är antalet barn med föräldrar i hemlöshet och den ökade avhysningen av barnfamiljer alarmerande, enligt Per-Johan Fernström, verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén och befrielsen av Bergen-Belsen

2024-01-23

Här i Sverige samarbetade Frälsningsarmén med Röda korset och Sigtuna-stiftelsen och tog emot patienter, överlevande judar från Bergen-Belsen som anlände med Folke Bernadottes 'Vita bussarna'.

Många oroar sig för sin ekonomi inför det nya året

2024-01-17

En av sex är oroliga för sin ekonomiska situation. Det visar en undersökning som Frälsningsarmén och Ipsos genomfört bland svensk allmänhet.

Ny styrelse i Frälsningsarmén

2024-01-16

Den nya styrelsen ska modernisera och utveckla organisationens styrning och bredda representationen av anställda och medlemmar.

En ung tjej sitter och läser i bibeln, bilden är tagen uppifrån.

En bok om nåd, hopp och liv - Bibelns dag 2024

2024-01-15

Söndag 21 januari 2024 firas Bibelns dag. Den över 2000 år gamla och världens mest lästa bok har inverkan på många människors liv än idag. Vi frågade några personer inom Frälsningsarmén vad Bibeln ger dem. Inspiration, uppmuntran, guidning och tacksamhet var några av svaren.

En mamma får en matkasse utanför en kår

Ny rapport visar: Barnfamiljer drar ned på julfirandet

2023-12-20

Nära sju av tio ensamstående med barn kan inte finansiera julen som tidigare år. Det visar en undersökning i december av Frälsningsarmén och Ipsos. Läs mer!

En buss som möter personer i hemlöshet på Stockholms central

2023-12-14

Bussen ska fungera som ett mobilt navigationscentrum utanför cityterminalen i Stockholm för att möta hemlösa, på en tid och plats som passar dem. Läs mer!

Till vänster ingången till Frälsningsarméns sociala center i Hornstull, Stockholm. Till höger Vanessa som är öppenvårdsassistent på centret, stående i garderoben med kläder och skor för de hemlösa.

Kylan slår hårt mot hemlösa och sjukliga

2023-11-29

Frälsningsarméns sociala center slår larm: ”Vi har för lite varma kläder att dela ut”, säger öppenvårdsassistenten Vanessa.

Porträttbilder av Kremena Hultby och Madeleine Sundell.

Stöd till människohandelsoffer uteblir, liksom fällande domar

2023-11-09

Allt fler personer som drabbats av människohandel och människoexploatering på arbetsmarknaden i Sverige har identifierats de senaste åren. Trots konventionsstadgade rättigheter till stöd och skydd går många utsatta miste om det medan förövarna går fria. Frälsningsarmén, i likhet med Europarådets expertkommitté GRETA, kräver därför flera åtgärder och ett tydligare brottsofferperspektiv.

Ewa-Marie Kihlagård tittar in i kameran med armarna i kors framför kroppen.

Ta ungas existentiella behov på allvar

2023-11-03

Kyrkan kan erbjuda barn och unga en trygg plats att utforska de stora livsfrågorna, skriver Frälsningsarméns biträdande programchef Ewa-Marie Kihlagård.

En kvinna som sitter på en säng och vänder huvudet mot ett fönster. I rummet står det en stol med kläder på.

Stoppa efterfrågan av sexköp

2023-10-19

EU:s dag mot människohandel uppmärksammas runt om i Europa, för att öka kännedomen om och opinionen mot alla typer av människohandel.

Ekumeniska gudstjänster från Frälsningsarmén på SVT

2023-10-10

Frälsningsarmén i Nässjö vill sprida hopp, ljus och tro genom fyra gemensamma tevegudstjänster på söndagar. Barn och unga medverkar och sång, musik, predikan framförs av kyrkorna tillsammans. ”Vi vill tillsammans förmedla vår tro till svenska folket, det behövs verkligen i denna tid”, säger kårledare Maria Olausson.

Anmälningsplikt skulle urholka den sociala tilliten

2023-09-29

Frälsningsarmén är en av de kyrkor som står bakom Sveriges kristna råds (SKRs) uttalande angående anmälningsplikt. ”Som kristen kyrka står vi alltid upp för varje människas unika och okränkbara värde och kan omöjligt leva upp till en lag som denna”, kommenterar Anna-Maria Tuftström, Frälsningsarméns representant i SKRs arbetsgrupp för migration och integration.

Kremena står utomhus mot en mörk bakgrund med armarna i kors framför kroppen och blicken in i kameran.

Tillsammans i bön för människohandelns offer

2023-09-22

”I have heard their cries” eller ”Jag har hört deras rop” är temat då Frälsningsarméns medlemmar världen över anordnar en bönedag för människohandelns offer. Söndagen den 24 september 2023 föreslås att gudstjänster, bibelstudium och andra träffar utformas kring ämnet och alla åldrar inbjuds att vara med. 

Madeleine Sundell och Sanna Sjöström.

Global samverkan mot människohandel måste förbättras

2023-09-13

Det behövs ett effektivare samarbete mellan olika länders myndigheter och civilsamhälle för att motverka alla former av människohandel.

En pojke med ryggsäck sitter på en bänk på en skolgård och ser uppgiven ut. Man ser andra barn i bakgrunden. Inklippt i bilden syns Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo Jeppsson.

Extra tuff skolstart för barn i utsatthet – vad gör regeringen?

2023-09-01

I samband med skolstarten är situationen tuff för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Efter en sommar då barnen har ätit alla måltider hemma är ekonomin helt körd i botten. Samtidigt väntar många stora utgifter. För att Barnkonventionen inte enbart ska utgöra fina ord krävs att staten tar sitt ansvar.

Till vänster en flicka som sitter utomhus på ett flyttlass med möbler och kartonger. Till höger porträttbild på Maria Olausson, Frälsningsarmén.

"Skamligt att vräkningar leder till att hundratals barn förlorar sitt hem varje år"

2023-08-29

I dag vräks en tredjedel av barnfamiljerna på grund av en skuld på mindre än 10 000 kr, men i några fall har barnfamiljer blivit vräkta på grund av så lite som en hyresskuld på 600 kr. Det är orimligt, menar Maria Olausson, barnrättsjurist och ansvarig ledare Frälsningsarmén Nässjö.

Frälsningsarméns årsberättelse 2022

2023-07-06

Nu finns Frälsningsarméns årsberättelse för 2022 tillgänglig. Den är fylld med information om vår tro, vårt uppdrag och våra verksamheter. I årsberättelsen finner du också detaljerad information över hjälpinsatser genomförda både på våra institutioner och av våra frivilligarbetare.

Frälsningsarmén lyfte den nya utsattheten i Almedalen 2023

2023-07-05

Almedalsveckan är över för i år och temat för Frälsningsarméns medverkan var ”Den nya utsattheten”. Under tre dagar hade vi panelsamtal om kyrkans och civilsamhällets betydelse för hur vi ska kunna motverka denna trend.

Sju av deltagarna på scenen vid panelsamtal i Frälsningsarméns tält under Järvaveckan 2023.

Frälsningsarmén kraftsamlade mot gängvåldet

2023-06-08

Under Järva-veckan bjöds politiker och myndigheter in till ett välbesökt panelsamtal i regi av Frälsningsarmén, som presenterade sitt förebyggande arbete mot gängvåld i det utsatta området. Insatser redan från förskoleålder, föräldrastöd och bättre samverkan är några av nycklarna till att minska gängens rekryteringar, menade panelen.

Emma Cotterill med en gatuvy i bakgrunden.

Bekämpa människohandeln i Sverige stad för stad

2023-06-07

Från Skåne i söder till övriga delar av vårt land. Stad för stad ska människohandeln bekämpas utifrån Helsingborgsmodellen som initierats av Frälsningsarmén. I september lanseras en handbok och ett kunskapsstöd för att arbetet lättare ska spridas och kunna utföras runtom i Sverige.

Porträttbild av general Lyndon Buckingham.

Ny världsledare för Frälsningsarmén

2023-05-30

I lördags den 26 maj i Sunbury Court utanför London utsåg Frälsningsarméns Höga råd kommendör Lyndon Buckingham till ny internationell ledare, Frälsningsarméns 22:a general.

Barnhänder som tar i smörgåspaket och juiceförpackningar samt bananer ligger på ett bord. Till höger Robert Tuftström, bitr samfundsledare, Frälsningsarmén

Hungern är konkret hos dem vi möter

2023-05-29

Lena Andersson tar i en uppmärksammad ledarkrönika i  SvD avstamp i bland annat Frälsningsarméns debattinlägg när hon formulerar sina tankar om vad riktig hunger är och att inget barn i Sverige idag borde kunna vara fattigt. Med anledning av detta har Frälsningsarmén inkommit med en replik till SvD där vi lyfter fram våra erfarenheter:

Ett träbord utomhus med bananer, juiceförpackningar och inslagna matpaket med Frälsningsarméns sköld på.

Barn i Sverige måste få äta sig mätta

2023-05-02

Barn i Sverige ska inte behöva gå hungriga eller utan bostad, oavsett vilken kommun de råkar bo i. Regeringen behöver se till att det finns en nationell strategi och en konkret handlingsplan för att laga maskor som lossat i samhällets skyddsnät.

Drönarbild över området där Torp-konferensen håller till. Foto: Elias Gruvheden

Frälsningsarmén på Torpkonferensen

2023-03-28

Frälsningsarmén kommer att vara en del av Torp i sommar också! Midsommarveckan är det som gäller och vi kommer att ”växla upp” vår närvaro på lite olika sätt. Skriv in den 17-23 juni i kalendern.

Stockholms-politiker bjöds in för samtal om social utsatthet

2023-03-27

Varför kan inte ett välfärdssamhälle som Sverige få ett stopp på nyrekryteringen till de kriminella nätverken och den sociala utsattheten? Dessa tankar var bakgrunden till att Frälsningsarmén bjöd in Stockholms Stads borgarråd och oppositionsråd till ett samtal kring hur myndigheter och politiker bättre skulle kunna dra nytta av civilsamhällets kompetens och erfarenheter.

Antalet hjälpsökande hos Frälsningsarmén ökar markant

2023-03-16

Ökade räntor, rekordhöga elpriser och en inflation som pressar upp matpriserna har lett till ett kraftigt höjt tryck på Frälsningsarméns kårer runt om i landet. En av kårerna som märker av det ökade antalet hjälpsökande är Templet i Stockholm.  

Två kvinnor och en man står i en trapp och skrattar, de är klädda i kläder med starka färger.

Myrorna uppmanar till slow fashion

2023-03-16

”Make your move to slow fashion” lyder Myrornas nya kampanj. I den vill Frälsningsarméns second handkedja få fler att haka på trenden där det nyproducerade står tillbaka för begagnade varor som används om och om igen. Myrornas kunder bidrar även till att utsatta människor får hjälp och stöd.

Per-Johan Fernström står utomhus i en stadsmiljö.

Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet

2023-03-08

Våldsutsatta kvinnor och barn kastas ofta ut i hemlöshet när de lämnat de män som utsätter dem för våld. Så här kan det inte få fortsätta. Barnperspektivet borde gå före kortsiktiga ekonomiska perspektiv. 

Starka kvinnoberättelser blir utställning i London

2023-03-08

Den belyser flickors och kvinnors rätt till god hälsa, utbildning och en tillvaro utan våld och visas på Frälsningsarmén i London 8-23 mars.

Kö isnöväder utanför Myrornas lagerbutik söder om Stockholm.

Second hand-kedjan Myrorna öppnar lagerbutik – kläder till kilopris

2023-02-23

Torsdagen 23 februari öppnade Myrorna sin allra första lagerbutik i Botkyrka Handel söder om Stockholm. Här säljs bland annat kläder och textilier till kilopris och två av Myrornas sorteringscentraler finns i samma byggnad. 

Maria Olausson, barnrättsjurist, Frälsningsarmén.

Hur många barn ska civilsamhället behöva klä innan politikerna reagerar?

2023-02-16

"Hur många barn ska civilsamhället behöva klä och förse med mat för att beslutsfattarna i vårt land ska se att barnen far illa? Hur många barn ska sluta hoppas på en framtid full av möjligheter innan ni gör något? Det räcker inte med tomma löften om stöd. Barnen behöver mer nu!" skriver Maria Olausson, barnrättsjurist, Frälsningsarmén.

Människor står på trottoaren utanför Frälsningsarmén Templet i Stockholm.

”Kön till den dagliga matutdelningen har blivit mycket längre”

2023-02-09

Att köerna till Frälsningsarméns matutdelningar nu växer är ett fattigdomsbevis för vårt välfärdssamhälle. Det menar Bert Åberg, biträdande divisionschef för Frälsningsarméns sociala division. ”Vi som idéburen aktör tar gärna vårt ansvar för att hjälpa de utsatta, men vi kan inte ta över det offentliga samhällets grundläggande ansvar för utsatta grupper”, förklarar han. 

Våld i nära relation som leder till hemlöshet – för barnen

2023-02-02

Vem tar ansvar för att tillgodose barnens rätt till ett hem i Sverige? Att barn drabbas av våld i familjen är illa nog. Att barn ofta blir hemlösa som en konsekvens av våldet är oacceptabelt.

Gud kallar till tjänst i Frälsningsarmén - vill du svara ja?

2023-01-30

Nu på söndag den 5 februari uppmärksammas Frälsningsarméns Officersskola lite extra. På Officersskolan utbildas blivande frälsningsofficerare som har i uppdrag att vinna människor för Guds rike, leda och utveckla människors lärjungaskap, utrusta frälsningssoldater och medlemmar för tjänst.

EU-kommissionen besökte Frälsningsarmén

2023-01-27

200 ukrainska flyktingar ska få hjälp att knytas närmare den svenska arbetsmarknaden i ett nytt projekt på Frälsningsarméns EU-center i Stockholm. Nu har representanter från EU-kommissionen besökt verksamheten för att höra mer om projektet.

En fristad i Lettland för ukrainska flyktingar

2023-01-26

Frälsningsarmén är en av de hjälporganisationer som finns i landet och här kan de som flyr få hjälp med allt ifrån mat, hygienartiklar, hårklippning och känslomässigt stöd.

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Vi räcker inte till för alla nödrop i jul

2023-01-12

"Låt Sveriges invånare slippa be på sina bara knän", skriver Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland, Bo Jeppsson.

 Ensemblen som spelar sagan om Karl Bertil Jonssons Julafton

Sagan om Karl-Bertil Jonssons jul i samarbete med Frälsningsarmén

2022-12-14

De är välkända ansikten som agerat i musikaler, teveserier, långfilmer, humor- och barnprogram. Nu möter de publiken i rollerna som Karl-Bertil och hans ömma moder i ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton”. Anton Lundqvist och Vanna Rosenberg är glada över samarbetet med Frälsningsarmén under hela spelperioden med Karl-Bertil Jonssons musikal.

Verksamhetschef Monica Antonsson i korridoren på EU Vinternatt Bromma.

Vinternatt välkomnar frusna EU-medborgare

2022-11-22

Snö och kyla - vintern kom till slut - och fler EU-migranter söker sig till Frälsningsarméns akutboende, Vinternatt. Verksamheten flyttades nyligen från Årsta till Bromma och antalet platser har fördubblats men många sängar står tomma i väntan på frusna gäster.

Frälsningsarmén vinner prestigefyllda mediepriser

2022-11-18

Under 2022 har Frälsningsarmén vunnit en Emmy för en dokumentär om människohandens offer och överlevare. Julkampanjen 2021 från Frälsningsarmén i Sverige, som visar resultatet av hur en julgåva genererar en betydelsefull förändring för en person i utsatthet, belönades med en Telly award.

En man och en kvinna med Frälsningsarméns sköld på jackorna står framför en äldre man ute på gatan i vintertid och mörker. Den äldre mannen har en mugg i handen och kvinnan ska hälla något i den från en termos.

Frälsningsarmén efterlyser nollvision mot hemlöshet

2022-11-15

Några särskilt utsatta grupper som Frälsningsarmén vill lyfta är barnfamiljer, ålderspensionärer och personer med psykiska sjukdomar.

”Vi vill visa på Gud som god pappa”

2022-11-15

Nu i helgen möttes ett femtiotal barn på Templets kår i Stockholm för härlig gemenskap, bibelläsning, bowling, gudstjänst och övernattning. Arrangemanget är en del av Frälsningsarméns satsning ”Jätterolig Superhelg” för 7-12-åringar, som sker på tre orter under hösten.

Frälsningsarméns EU-center möter utsatta på stan

2022-10-19

Frälsningsarméns EU-center genomför under hösten ett uppsökande arbete för att kunna stödja utsatta EU-migranter. Det utåtriktade arbetet har blivit möjligt tack vare projektmedel från Stiftelsen Matteusgården och hittills under augusti och september månad har man nått 83 personer som fått stöd och hjälp i olika form.

Frälsningsarmén larmar om den nya utsattheten

2022-09-29

Allt fler tvingas söka hjälp för att klara sina mest grundläggande behov: mat, kläder, hyra och mediciner. Det är inte rimligt att de mest utsatta i samhället ska dra det tyngsta lasset när priserna skenar. Vi hoppas att en ny regering vill kroka arm med civilsamhället för att bekämpa den nya utsattheten, skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson i SvD Debatt.

Frälsningsarmén får statsbidrag till Ukrainahjälp och pandemins följder

2022-09-26

Fem miljoner plus knappt tre miljoner kronor får Frälsningsarmén i statsbidrag för hjälpen till ukrainska flyktingar och merkostnader som pandemin har inneburit för det sociala arbetet. Kåren Templet i Stockholm möter många ukrainska medborgare i nöd. ”Det känns skönt att veta att det finns resurser då stora grupper med människor behöver hjälp”, säger Daniel Back, ansvarig för kårens sociala arbete.

Frälsningsarmén vill minska hemlösheten med eget valmanifest

2022-09-05

Frälsningsarmén uppmärksammar hemlösheten i Sverige 2022 och särskilt drabbade grupper i ett eget bidrag till valmanifest. Skriften som vänder sig till politiker inom riksdag, regioner och kommuner belyser allvaret i situationen och för fram förslag på möjliga vägar mot en nollvision för hemlöshet.

Välkomstmöte för kadetter och fältsergeanter

2022-08-25

Unga vuxna, multikulturella sammanhang och själavinnande är vad de nya eleverna på Frälsningsarméns Officersskola brinner för. På lördag hålls välkomstmöte på Söderkåren i Stockholm för två kadetter och en fältsergeant. En fältsergeant har påbörjat sitt andra utbildningsår på skolan som dessutom har ny rektor.

Frälsningsarmén hjälper de som drabbats av kriget i Ukraina

2022-08-17

Frälsningsarmén i Östeuropa (Georgien, Bulgarien, Rumänien, Moldavien, Polen och Ukraina) har en aktiv roll i att hjälpa människorna på flykt i och från Ukraina med utdelningar av mat, hygienartiklar, transporter och andra nödvändigheter. I Sverige möter våra kårer och verksamheter de flyktingar som når vårt land.

Nio nya officerare i Frälsningsarmén

2022-06-27

Lördagen den 18 juni invigdes nio nya officerare till tjänst i Frälsningsarmén. En fullsatt församling på Templets kår i Stockholm deltog med jubel, sång och även dans i den glada gudstjänsten. Gruppen med namnet Försoningens budbärare bekräftade sitt officersförbund och sändes ut till tjänst runt om i Sverige.

Frälsningsarméns nya officerare

2022-06-15

På Templet i Stockholm lördagen den 18 juni invigs nya officerare för Frälsningsarmén i Sverige. De har studerat på Frälsningsarméns Officersskola och under studietiden burit namnet ”Försoningens Budbärare”. De nya officerarna sänds nu ut i landet för att påbörja sin första tjänst som frälsningsofficer.

Ett gäng barn i ring som håller sina händer tillsammans mot mitten.

Vi tackar Gålöstiftelsen!

2022-06-10

Frälsningsarmén har fått projektstöd av Gålöstiftelsen. Pengarna har gått till ett 20-tal projekt som alla har som mål att stötta och förbättra livet för barn och unga.

Konfa har startat - "Det här blir bara så roligt!"

2022-05-17

21 konfirmander kan inte ha fel: Konfa är bäst! Sju lektioner över nätet och en nyss avklarad förträff banar väg för det alla längtar efter: sommarlägret i en vecka på Ågesta, delvis tillsammans med de äldre ungdomarna i Summercamp.

Kyrkoköp i Skellefteå

2022-05-09

På rekordkort tid blev det klart: Frälsningsarmén i Skellefteå köper Sörbölekyrkan och får därmed dubbelt så stora, funktionella lokaler. ”Vi gläds med vännerna i Skellefteå som får spännande möjligheter att utveckla verksamheten och fortsätta arbeta för Guds rikes tillväxt”, säger Marie Jonasson, divisionsledare för Frälsningsarméns norra division.

Flyktingmottagande - en utbildning för ledare och volontärer

2022-05-09

Det råder krig i Europa och miljoner människor befinner sig på flykt. Vi möter dessa människor i våra verksamheter och behöver rusta oss för uppgiften. Genom denna digitala utbildning i tre delar vill vi stärka dig som på olika sätt möter dessa människor. Det handlar om att kunna ge bra stöd men också om att ta hand om oss själva och skapa en trygg miljö.

”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”

2022-05-02

"Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt", skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson tillsammans med åtta andra svenska kyrkoledare på DN debatt.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin jacka med ryggtavlan mot kameran. Bredvid henne står en man som hon håller hjälpsamt om i armen.

Så möter Frälsningsarmén i Sverige flyktingvågen från Ukraina

2022-03-25

Mat, kläder, leksaker och tillfälligt uppehälle men kanske framför allt mötesplatser med social samvaro och möjlighet att prata om det som sker i krigsdrabbade Ukraina. Det vill Frälsningsarmén i Sverige erbjuda de flyktingar som nu når vårt land. Människor som kommer till våra kårer är trötta och ledsna men tacksamma över att vara i säkerhet.

Hundra tusen kronor till Ukraina!

2022-03-22

I söndags hölls Frälsningsarméns välgörenhetskonsert för det krigsdrabbade Ukraina. Evenemanget var utsålt till sista plats och samlade in mer än 100 000 kronor, enbart i swishgåvor. ”Vårt tack till alla som medverkat ikväll kommer långt inifrån hjärtat. Också från dem som finns på plats i Ukraina”, sade Christian Lerne, Frälsningsarméns talesperson för Ukrainakrisen.

General John Larsson har befordrats till härligheten

2022-03-20

General John Larsson (pensionerad), Frälsningsarméns 17:e internationella ledare, har befordrats till härligheten i sitt hem i Bromley, London, den 18 mars 2022. 

Porträttbild av Galina, som arbetar på Frälsningsarmén.

Hjälper flyende från Ukraina att undgå människohandel

2022-03-16

Sårbara ukrainska flyktingar riskerar nu att utsättas för människohandel. I Moldavien arbetar Frälsningsarmén intensivt med att dela ut akuta förnödenheter men också med att göra förmedlingen av sovplatser och jobb tryggare.

Välgörenhetskonsert för Ukraina

2022-03-09

Ur frustrationen över det krigsdrabbade Ukraina väcktes viljan att hjälpa. På Frälsningsarmén Templet i Stockholm arrangeras den 20 mars 2022 en välgörenhetskonsert med många välkända musiker och sångare bland artisterna.

”Ge ekonomisk hjälp och be för Ukraina!”

2022-03-02

Ukrainabornas rädslor har bytts till handlingskraft, enligt Marie Willermark. Hon har arbetat som ledare för Frälsningsarmén i Ukraina, en del av det östeuropeiska territoriet. Hon har sett stolta invånare med stora hjärtan, beredda att kämpa för sitt land. Nu uppmanar hon omvärlden till förböner och ekonomiskt stöd.

Äntligen sportlov i gemenskap!

2022-02-28

Just nu pågår sportlovet för fullt och Frälsningsarmén är glada över att på flera håll i landet kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter till barn och ungdomar. ”Vi hoppas på att få ge härliga upplevelser, fina minnen och en stärkt tro”, säger Rafaela Wilnerzon Thörn, barn- och ungdomspastor på Kår 393 i Stockholm.

Vi ber för Ukraina

2022-02-25

Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle, uppmanar alla att be för en diplomatisk lösning på konflikten som utspelar sig mellan Ryssland och Ukraina.

Vår second handbutikskedja Myrorna vill nå ny kundkrets i city

2022-02-23

Myrorna öppnar ny butik på Mäster Samuelsgatan i Stockholm den 25 februari. Det centrala läget hoppas man ska locka även ovana second hand-köpare. Det ställer samtidigt krav på sortiment och skyltning men nu när pandemirestriktionerna slopas hoppas Åsa Blomberg, marknads- och kommunikationschef, att försäljningen ska ta fart.

Fyra TV-gudstjänster från Oskarshamn

2022-02-10

På söndag den 13 februari 2022 sänds den första av fyra gudstjänster från Frälsningsarmén i Oskarshamn. Kåren i sin nya kyrka bedriver ett stort samarbete med andra samfund och aktörer på orten, och är glada över att få sätta Oskarshamns kristenhet på kartan.

Barnen behöver någon som ser och lyssnar på dem

2022-01-28

Samtalen till Bris nationella stödlinje ökar och hälften av samtalen handlar om psykisk ohälsa. Att någon ser och finns tillgänglig för barnen betyder mycket, framhåller Frälsningsarméns ungdomssekreterare Jennie Gallardo.

Bemärkelsedag för världens mest lästa bok - Bibeln

2022-01-18

Den 23 januari uppmärksammas tidernas mest lästa bok; Bibeln. Det är en dag av tacksamhet och möjlighet att introducera nya läsare till de bibliska äventyren. Men vad betyder den omkring 2000 år gamla kristna skriften för människor idag? Vi ställde frågan till några medarbetare inom Frälsningsarmén.

Den allra största gåvan

2021-12-22

Julen är för de flesta en tid då vi längtar efter gemenskap, glädje, god mat och att få ge och ta emot gåvor. Men varför firar vi egentligen som vi gör? I den kristna kyrkan är julens huvudperson Jesus Kristus, som föddes för mer än 2000 år sedan i Betlehem. Han förändrade världen och människans villkor för alltid. Sedan dess bjuder kyrkan världen över in människor att dela julens hoppfulla budskap.

Välkomnar hemlösa in från kylan

2021-12-06

Upp emot 10-20 minusgrader väntas nu nattetid och för den som lever i hemlöshet blir decemberstarten 2021 extra svår. Frälsningsarmén i landet rustar för att välkomna in och erbjuda varma kläder. ”Vi bygger just nu två extra dubbelrum på härbärget”, säger verksamhetschef Tiina Svelander på Klippangården i Sundsvall.

Fler får tak över huvudet i vinterkylan

2021-12-02

Temperaturen har sjunkit och närmar sig tio minusgrader när Frälsningsarmén andra natten för säsongen slår upp dörrarna för det tillfälliga EU-härbärget i Liljeholmen. Härbärget för EU-migranter, som ordnats i en del av Liljeholmens stadshotell, ska hålla öppet mellan den 29 november 2021 och den 15 april 2022. Det är Stockholms stad som finansierar de 25 platserna.

Jätteroliga Superhelger lyste upp barnens tillvaro

2021-11-24

Novembermörkret flödade av glädje, hopp och ljus när Frälsningsarmén Ung samlade totalt 164 barn i åldrarna 6 till 13 år. I Stockholm, Umeå och Halmstad fick barnen uppleva allt från trampolinpark och bowling, till husbyggande och undervisning – allt med Jesus i centrum.

Överlevare får stöd av överlevare

2021-11-04

Som ett steg mot ett ökat överlevarfokus i arbetet mot människohandel fick Frälsningsarmén i Sverige i slutet av oktober besök av holländska Malaika Oringo, som själv överlevt människohandel och i dag arbetar med att inkludera och engagera överlevare.

Barnfattigdomen ökar i Sverige

2021-10-28

Den relativa barnfattigdomen i Sverige är högst i Norden, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Frälsningsarmén är en av de organisationer som möter barn och familjer i utsatthet och ger konkret hjälp och stöd. Men staten skulle behöva agera inom flera områden för att minska barnfattigdomen och stärka barnens rättigheter.

"SVT samarbetar gärna med Frälsningsarmén"

2021-10-03

Tillsammans med Aktuellt, Rapport och Sporten tillhör Helgmålsbönen det allra äldsta och också mest sedda programmet på SVT. På lördag leds sändningen av Marie Willermark, kårledare i Linköping, på temat Livets bröd. Producenten Johannes Söderberg är imponerad av Frälsningsarméns sociala arbete och återkommer gärna för fler gudstjänstinspelningar.

Ny verksamhet i Gränby - Uppsala

2021-09-29

Söndagen den 26 september invigde Frälsningsarméns kår i Uppsala sin nya lokal i utsatta stadsdelen Gränby. Till en början bjuds det in till språkkafé och gemenskap på onsdagkvällar och andakt på söndagkvällar. Kårledaren Christer Svenssons önskan och förhoppning är att verksamheten ska växa och utvecklas.

Sveriges största fall av människoexploatering

2021-09-17

Mitt framför ögonen ser vi nu Sveriges hittills största arbetsexploateringsfall. Regeringen behöver uppdatera sin handlingsplan mot människohandel av alla former, skriver företrädare för Frälsningsarmén och Brottsbyrån.

Frälsningsarmén hjälpte stor grupp utsatta för människoexploatering

2021-08-23

Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens fick i förra veckan rycka ut akut för att ge stöd till utnyttjade bärplockare. Det gällde ett 35-tal av de totalt 50 bulgariska bärplockare som övergavs på en parkeringsplats längs landsvägen i Älvsbyn, Norrbotten.

Installationsgudstjänst för Frälsningsarméns nya ledare

2021-08-01

Lördagen den 14 augusti kl 17 är det installationsgudstjänst och välkomstmöte för våra nya nationella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland, överstarna Bo och Christina Jeppsson.

Tio nya frälsningsofficerare och farväl till kommendörerna

2021-06-22

I lördags invigdes tio nya officerare till Frälsningsarmén under en jublande och innerlig gudstjänst på Templets kår i Stockholm. Samtidigt avtackades Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland, kommendörerna Clive och Marianne Adams, som efter drygt tre år går vidare med nya uppdrag i Norge.

Invigningsgudstjänst för Frälsningsarméns nya officerare

2021-06-11

Lördagen den 19 juni 2020 kl 15 är det invigning av Frälsningsarméns tio nya officerare. De har studerat i två år på Frälsningsarméns Officersskola och gruppen har under studietiden burit namnet Nådens budbärare. Vid samma tillfälle avtackas kommendörerna Marianne och Clive Adams som har varit ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland sedan januari 2018.

Till vänster: En mindre porträttbild av Christian Edlund som är samordnare för stödarbetet inom Starta Om. Till höger: Ryggtavlan på en kvinna med uppsatt hår.

Porrberoende växande problem bland kvinnor

2021-05-31

Flickors och kvinnors konsumtion av porr ökar och många lider av skam och självförakt. Det är viktigt att kyrkor erbjuder ett öppet samtalsklimat och betonar förlåtelse och nåd, skriver Christian Edlund.

Full beläggning på vårt drogfria stödboende i Göteborg

2021-05-26

Fullbelagt och kö till drogfria Nylösegården och uppåtgående trend även för akutboendet Lilla Bommen. Frälsningsarmén i Göteborg är glada över utvecklingen som gör att fler kan få hjälp ur missbruk. Allt i smidig samverkan med kommunens efterfrågan på platser.

Clive Adams: "Våld är emot all kristen tro"

2021-04-29

Fyra dödade kvinnor på fem veckor har lett till ett medialt ramaskri och resta krav på aktion. Frälsningsarmén markerar starkt emot utvecklingen och lyfter fram sina skyddade boenden och de värderingar om kvinnors och mäns lika värde som präglar allt arbete.

Bidrag hjälper Frälsningsarmén att öka stödet till särskilt utsatta

2021-04-23

Frälsningsarmén har tilldelats åtta miljoner kronor av det statsbidrag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

En ung kvinna sitter i en trapp med bara fötter och håller händerna för ansiktet.

Inblick i Sveriges moderna slaveri

2021-04-15

Frälsningsarmén i Sverige mötte förra året 326 människor i riskzonen för arbetskraftsexploatering, människohandel och modernt slaveri. Detta vill vi nu sätta ljuset på. I kampanjen Inblick i Sveriges moderna slaveri lyfter vi fram bilder och berättelser från verkligen som påvisar de utsattas skyddslöshet och livsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.

Ledarskifte för Frälsningsarmén

2021-04-08

Den 1 augusti 2021 får Frälsningsarmén Sverige-Lettland nya ledare. Bo och Christina Jeppsson tar över ledarskapet efter Clive och Marianne Adams. Bo Jeppsson tillträder som TC (Territorial Commander) och Christina Jeppsson blir ansvarig för kvinnoarbetet (Territorial President for Women's Ministries). Clive och Marianne Adams tillträder samtidigt nya tjänster i Frälsningsarmén Norge.

Frälsningsarmén öppnar i Bulgarien

2021-03-24

Bulgarien blir det 132a landet där Frälsningsarmén är verksam och samarbete har redan inletts med lokala kristna församlingar i landet. Bland annat hjälper man en romsk bosättning i ett slumområde i utkanten av staden Sofia, där ett stort antal familjer bor, med kläder, mat, leksaker och hygienartiklar.

Härbärge för kvinnor i Uppsala utökar öppettiderna

2021-03-04

Frälsningsarméns natthärbärge för kvinnor i Uppsala utökar öppettiden under helgerna. Nu kan den som sovit på Sagahemmet från fredag till lördag eller lördag till söndag stanna kvar hela förmiddagen. Även kvinnor som inte har sovit på härbärget är välkomna in på kaffe och smörgås på lördag och söndag-förmiddagarna.

Allt fler söker hjälp på Templet i Stockholm

2021-02-11

Frälsningsarmén har verksamheter på många orter som möter personer i hemlöshet, fattigdom och utsatthet. Just nu påverkar kylan dessa grupper extra hårt, speciellt de som inte har ett eget hem. Dessutom pågår en pandemi som slår hårt mot grupper som redan är marginaliserade. På vår kår/församling Templet på Östermalm i Stockholm märks detta tydligt bland besökarna som söker hjälp.

Porträttbild av Sven Nilsson som håller i en fiol och tittar in i kameran.

Till minne av Sven Nilsson

2021-01-12

Kommendör Sven Nilsson har den 4 januari 2022 befordrats till härligheten vid en ålder av 102 år. Han var territoriell ledare för Frälsningsarmén i Sverige 1981–86, chefssekreterare i Norge 1975–77 och territoriell ledare i Danmark 1977-81. Många minns en engagerad gudsman med stort intresse för historia, samhälle och livsberättelser.

Deltagarhäften från "Lär känna Sverige och lär dig svenska".

Frälsningsarméns kursmaterial ger asylsökande nyckeln till Sverige

2020-11-10

I 24 år har kvinnor i asylprocess kunnat delta i gemenskap, lära sig om det svenska samhället och förbättra sina språkkunskaper på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla. Nu lanserar Frälsningsarmén ett beställningsbart undervisningsmaterial för andra aktörer som vänder sig till asylsökande.

Mitt i utsattheten i Borås

2020-10-28

Efter 20 år i centrala Borås flyttar Frälsningsarméns kår ut till arbetarstadsdelen Norrby. Förutom ekonomiska och byggnadsmässiga aspekter så vill man vara där behoven finns. Norrby står med på Polisens lista över Sveriges särskilt utsatta områden med utbredd kriminalitet men Guds ljus är starkare än mörkret, menar kårledare Marie Blomberg.

Till vänster: Omslaget av boken "DET DÄR...som ingen vill prata om". Till höger: Till vänster: Omslaget av boken "DET DÄR...som ingen vill prata om". Till höger: Christian Samuelsson som tillsammans med fyra medskribenter skrivit "DET DÄR...som ingen vill prata om". Christian tittar in i kameran och ler.

Fem kristna släpper bok om sitt porrberoende

2020-09-04

Torsdagen 3/9 lanserades "DET DÄR...som ingen vill prata om", en bok med personliga erfarenheter av att kämpa med porrmissbruk. Frälsningsarmén och Kristna publicistklubben står bakom projektet och med boken hoppas författarna kunna hjälpa många att på djupet bli fria från porrsurfande. ”Bokens vinst går till kvinnor som är offer för människohandel”, säger Christian Samuelsson, huvudförfattare och redaktör.

Pandemin – en chans att ta tag i barns psykiska ohälsa

2020-09-01

Nu har de flesta barn kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. I år har sommaren varit annorlunda och för många fylld av oro. Covid-19 har dragit oss närmare döden och nu är behovet av existentiella samtal med vuxna i barnens närhet stort. Kanske kan djupare samtal i skolan bromsa den växande psykiska ohälsan bland barn och unga? Det skriver Julia Adolfsson, barnkonsulent i Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén tillsammans i bön - dygnet runt i två månader

2020-08-27

För tolfte året i rad anordnar Frälsningsarmén i Sverige dygnet runt-bön från 1 september och två månader framåt. Årets tema är ”Tillsammans i bön”, en titel som kanske är extra relevant i tider av pandemi och isolering. ”Vårt land mår inte bra och det är Gud som kan ge läkedom åt en nation”, säger Peter Jonasson, metodstödjare för andlig utveckling vid Frälsningsarmén.

Barns fritid ska inte vara en klassfråga

2020-06-02

Barn som sjunger i kör eller spelar i en fotbollsklubb får oftast högre betyg och mår bättre än barn som inte gör det, visar ny forskning. Frälsningsarmén jobbar för att barn till föräldrar med låg inkomst också ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

En kvinna som sitter på en säng och vänder huvudet mot ett fönster. I rummet står det en stol med kläder på.

Människohandeln i Sverige är inget nytt

2020-05-19

I helgens tumult blir vi igen medvetna om att Sverige har en aktiv sexhandel. I och med denna specifika sexköpares offentliga liv hamnar helt plötsligt problematiken i knäet på oss, men hans profil som sexköpare är inget unikt.

"Nu kan 30 extra familjer få mat i tre veckor!"

2020-05-07

Insamlingen till Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla gav på bara en vecka 40 000 kronor. Allt går till matkassar för kvinnor i asylprocess. När coronakrisen slagit ut jobben har familjerna hamnat i allvarlig matbrist. ”Vi är otroligt tacksamma för det här extra tillskottet”! säger en strålande glad Jenny Alm.

Frälsningsarmén sänder gudstjänster på Internet

2020-05-01

På grund av Covid-19 sänder flera av Frälsningsarméns kårer sina gudstjänster och andakter online på Facebook och Youtube. Detta ger människor möjligheten att se en gudstjänst eller andakt hemifrån. Se vilka kårer som sänder live online nedan.

"Viktigt fortsätta vara en trygg plats i dessa tider"

2020-04-02

Frälsningsarmén fortsätter hjälpa dem som har det svårt, även i dessa dagar med restriktioner kring corona. På ett flertal platser runtom i Sverige möter vi hjälpsökande som söker stöd i form av samtal eller en matkasse. En del aktiviteter ändras eller flyttas utomhus. Behovet av att prata och ha gemenskap är märkbart på flera håll.

Vinternatt härbärge - för EU-medborgare i hemlöshet

2020-02-12

Svenska vinternätter är det inte många som frivilligt sover ute. För EU-medborgare som lever i hemlöshet och inte har någonstans att bo finns Frälsningsarméns natthärbärge Vinternatt i Stockholm öppet året om, men när temperaturen sjunker under noll blir behovet extra stort.

Frälsningsarmén öppnar "Kyrkornas matbutik" i Borås

2020-02-04

Som en förlängning av Frälsningsarméns sociala arbete i Borås öppnas nu en matbutik med låga priser i samarbete med andra kyrkor, varorna har skänkts från olika livsmedelshandlare i omnejden. ”Vi vill inte cementera ett beroende av att hämta en matkasse hos oss och vi tror det finns en värdighet att kunna betala för sin mat”, säger Marie Blomberg, verksamhetsansvarig på Frälsningsarmén.

Lokalt samarbete ger effekt mot människohandel

2020-01-28

Sedan juni 2016 har Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution verkat i staden och sedan november 2017 har man samlat in statistik. Nu släpper nätverket statistik om incidenter som misstänks beröra människohandel och prostitution under 2019.

En kvinna som sitter på en säng med ansiktet i händerna. I rummet står det en stol med kläder på.

Uppmaning till politikerna gällande pornografi

2019-12-10

"Vi kräver att en statlig utredning tillsätts som går till botten med porrindustrins skadeverkningar – såväl för kvinnorna (och andra) som exploateras som för barnen och vuxna som exponeras. Vi kräver även att utredningen får i uppdrag att se över lagstiftning och föreslå åtgärder."

Lansering av utbildningspaket mot människohandel

2019-11-05

Frälsningsarmén lanserar ett film- och utbildningspaket för myndigheter, sociala verksamheter, företag, civilsamhället och skolor som vill motverka människohandel i Sverige. Paketet innehåller dokumentärfilmen Safe Havens och ett tillhörande seminarium.

Inför en garanti för vårdresultatet

2019-10-23

"Fler avtal med frivilligorganisationer och ett starkare samarbete mellan kommuner och regioner skulle öka vårdkvaliteten avsevärt", skriver Per-Johan Fernström, från Frälsningsarmén.

Madeleine Sundell som är människorättsjurist på Frälsningsarmén. Hon tittar in i kameran.

Vi stärker fokus på trafficking - det moderna slaveriet

2019-10-16

Frälsningsarmén stärker fokus på det bredare moderna slaveriet i form av arbetskraftsexploatering som breder ut sig på den svenska arbetsmarknaden. Den befintliga lagstiftningen om människohandel och människoexploatering tillämpas knappt och de utsatta lever i ett skuggsamhälle där de saknar rättigheter, skydd och stöd.

Föreläsning med Morgan Alling om psykisk ohälsa

2019-10-15

Frälsningsarméns familjecenter Vårsol i Jönköping bjöd in till föreläsning med Morgan Alling, skådespelare och regissör samt Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris, i samband med sitt 100 års jubileum. Föreläsningen belyser den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga och lyfter frågan om barn som växer upp i en dysfunktionell familj.

Frälsningsarmén öppnar utslussningsboende

2019-10-01

Den 1 oktober öppnar Frälsningsarmén Halvvägshuset Kurön-Stockholm i Ropsten för boende. Totalt 38 lägenheter erbjuds personer som varit under behandling för missbruk. Här har man sitt eget boende under en övergångsperiod då man får hjälp ut i vardagslivet via anställda boendestödjare.

Traffickingcenter i Malmö

2019-09-22

Safe Havens, ett EU-projekt som stöttar människohandelns offer, sjösattes i Stockholm för 1,5 år sedan. Sedan hösten 2019 finns det även i Malmö och drivs av Frälsningsarmén tillsammans med den kyrkliga, ideella föreningen Hela Människan/Noomi. De första juridik-, eller socionomstuderande volontärerna har just börjat utbildas inför detta.

Sverige saknar stöd för människohandelns offer

2019-06-11

En stor andel av offren för människohandel och trafficking i Sverige har aldrig kontakt med eller får hjälp av någon myndighet här. Det visar ny statistik från Plattformen Civila Sverige mot Människohandel, där Frälsningsarmén är en drivande aktör. Nyheten har uppmärksammats i flera radioinslag i Ekot och i morse publicerades Plattformens debattartikel med krav på Sveriges regering.

Invigning av Christina Sandbergs staty i Södertälje 11 maj kl 12

2019-05-07

År 2000 utsågs frälsningssoldaten Christina Sandberg till århundradets Södertäljebo av Länstidningens läsare, i konkurrens med Björn Borg, Hasse Tellemar m.fl. Christina Sandberg var en mycket välkänd och uppskattad profil och hennes ideella engagemang och närvaro har uppskattats och värdesatts högt av Södertäljeborna.

Det behövs en strategi för att bekämpa fattigdomen i Sverige

2019-04-17

Fattigdomen fortsätter att växa i Sverige. Det visar rapporten Fattigdom i Sverige 2018, som getts ut av EAPN i Sverige – en socialpolitisk plattform som arbetar mot fattigdom och social utslagning där Frälsningsarmén är medlem. Man vill genom rapporten lyfta behovet av en ökat debatt om hur välfärdssystemen kan rustas för att utrota fattigdomen.

En kvinna som sitter lutad mot en soffa. Hon håller händerna upp för ansiktet och vilar armbågarna på knäna.

Ungas hälsa riskeras med besparingar

2019-04-02

Undersökningarna om den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar har duggat tätt senaste åren och är alarmerande. Då väljer politiken att spara sig ur krisen och drar ned på stödet till förebyggande insatser.

Kommunen tar över härbärget Gnistan i Örebro

2019-03-06

Frälsningsarmén har erbjudit härbärgesplatser och stödboende genom Gnistan i Örebro i nära 20 år. Den 1 april 2019 tackar vi för den här tiden och Örebro kommun tar över verksamheten. Frälsningsarmén har valt att inte förlänga nuvarande avtal som går ut den 31 mars, med hänvisning till att det inte finns förutsättningar att bedriva verksamheten på det sätt vi önskar i befintliga lokaler.

Allt fler ensamstående mammor blir hemlösa

2019-01-23

Andelen kvinnor som lever i hemlöshet ökar visar en kartläggning som Stockholms Stad har genomfört. En indikator på problemet är att antalet kvinnor som söker hjälp på Frälsningsarméns Sociala center i Stockholm har ökat. I januari 2019 utgör kvinnor 15,5 procent av det totala besöksantalet.

Unikt samarbete med Henrik Dorsin och Scalateatern

2018-11-08

8 november var det premiär för scenversionen av “Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” på Scalateatern i Stockholm. Frälsningsarmén finns med vid varje föreställning med en julgryta och en del av teaterns intäkter går till arbetet för att hjälpa utsatta människor. Vi fick en pratstund med Henrik Dorsin, vars idé fick hela projektet att rulla igång.

Bara förändrade attityder kan stoppa sexhandeln

2018-10-24

Frälsningsarmén i Helsingborg vill tillsammans med organisationen FemHbg och Kulturhotellet i Helsingborg förändra attityden till pornografi och sexhandel. Under oktober genomförs en rad aktiviteter för att öka medvetenheten om utbredningen av prostitution i staden och kopplingen mellan en ökande porrkonsumtion och sexhandel.

Civilsamhället måltavla i hätsk och okunnig debatt

2018-08-29

Det måste finnas utrymme och stöd för den andliga dimensionen av människan i ett samhälle skriver idag på DN debatt företrädare för civilsamhällsorganisationer, däribland Frälsningsarméns ledare kommendör Clive Adams.

Omstart för Frälsningsarmén i Karlstad

2018-08-28

I söndags invigdes de nya lokalerna och omstarten för kåren/församlingen i Karlstad firades efter några års uppehåll. På plats var 91 personer, både lokalbor och ditresta. Det blev gudstjänst, tal, musik och tårta. Spännande och lite nervöst att vara med från början, tycker Per Lundell, kårledare.

Ingen ska behöva vara hemlös i Sverige

2018-07-05

Under onsdag eftermiddag bjöd Frälsningsarmén in till seminarium om en av de viktiga delarna i det breda sociala arbetet. Hemlösheten har fått en ny karaktär och ser vi ett ökat antal fattigpensionärer, ungdomar och kvinnor. Panelen pekade på att resurser måste till för att motverka detta, att man arbetar mot ensamheten som riskerar slå ut fler, och att kommunerna borde satsa på roller till exempel boendestödjare för att hjälpa människor att klara av sin vardag i bostaden.

Ett kraftfullt nej till människohandel

2018-07-04

Under tisdagseftermiddagen i Almedalen 2018 samlades återigen en panel i Frälsningsarméns tält vid hamnen i Visby. Temat var också nu människohandel med Madeleine Sundell som moderator och Helsingborgsmodellen i fokus för samtalen. Modellen är ett framgångsrikt samarbete för att motverka människohandel i Helsingborgs stad.

Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle - 2022. Han står vid ett podium och talar i en mikrofon.

Kommendör Brian Peddle har valts till Frälsningsarméns 21:a general

2018-05-24

Den 17 maj 2018 inleddes valarbetet och idag valdes kommendör Brian Peddle till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare.

Spåkvinna är inget för skolbarn

2018-05-16

Radio Gotland sänder från Fritidshemmens dag och man hade valt temat Tivoli och bland aktiviteterna fanns att barnen kunde besöka en spåkvinna. Spåkvinnan "spådde" några barn i direktsändning.

Migrationsverkets svar på vårt öppna brev i Metro

2018-04-06

I onsdags publicerade tidningen Metro vårt öppna brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik med frågan; ”Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?” Idag fick vi svar i Metro från Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer.

Vad krävs av en konvertit?

2018-04-04

Öppet brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik; Många nyblivna medlemmar i Frälsningsarmén de senaste åren är flyktingar som valt att tro på den Gud som kristna bekänner sig till. Migrationsverket skicka nu dessa tillbaka till det land de flydde ifrån där deras konvertering till kristen tro är förenad med döden.

Immigration eller irritation?

2018-03-22

Ett av de viktigaste värdena i Sverige är landets orubbliga och oantastliga tro på varje människas unika värde. Detta oavsett någons politiska uppfattning eller religiösa tro, skriver Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige.

Varje dag bör vara en kvinnodag

2018-03-08

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdheten mellan könen. I Frälsningsarmén har kvinnor alltid tilldelats ledande positioner. Läs mer här!

Frälsningsarmén i Hällnäs startar upp igen

2018-02-12

För 1,5 år sedan stängdes kåren i Hällnäs då det inte var någon verksamhet alls kvar. I lokalerna startades istället ett språkcafé för ortens flyktingar. Idag har arbetet utvecklats med barngruppsverksamhet samt middag med gudstjänst och lovsång med fokus på unga vuxna och familjer.

Stakset och Frälsningsarmén arbetar för de bortglömda barnen

2018-01-22

Frälsningsarmén har anställt Sebastian Stakset i ett nytt arbete för att nå barn och unga som är placerade inom SiS- och kriminalvården i Sverige. Arbetet ska hjälpa barnen och de unga genom att ge hopp och tro på en framtid och en väg ut ur deras situation.

Myrorna Ropsten i Stockholm slår upp portarna igen

2018-01-19

Torsdagen den 25:e januari öppnar Myrorna på nytt sin butik på Kolargatan 2 i Ropsten, Stockholm, efter ett års renovering av lokalerna. Detta firas med med buller och bång och massor av utvalda varor med fokus på nordisk design i den 2000 kvadratmeter och tre våningar stora butiken.

Engagerad initiativtagare befordrad till härligheten

2018-01-04

Bertil Rodin, O.F. (Order of the Founder) har haft en betydande roll inom Frälsningsarmén och har lämnat många avtryck efter sig när han i december lämnade jordelivet, 88 år gammal. Han brann för samhällets utsatta, var en sann bedjare och duktig lärare och han gav upphov till värdefulla verksamheter i Sverige och Lettland.

Tiggeriförbud – att be om hjälp är ingen kriminell handling

2017-09-20

Vi tror att alla människor har förmågor och drivkrafter som de kan bidra med i samhället. Att kriminalisera tiggeri är att kriminalisera människors fattigdom och människors rätt till medmänsklighet.

Myrorna öppnar varuhus i Ropsten

2017-02-14

En trotjänare bland Stockholms second hand-butiker, Myrorna i Ropsten, ska flytta på sig. En stor logistisk utmaning stundar, men Myrornas VD lovar att inte göra vintageälskarna besvikna. Allt överskott från Myrornas försäljning går rakt in Frälsningsarméns sociala verksamhet.

Solgården - Frälsningsarméns barnhem i Malmberget

2016-11-24

Kerstin Cunelius, kulturhistoriker och Michael Johansson, fotograf, har tillsammans producerat en bildberättande film om Solgården Frälsningsarméns barnhem i Malmberget. Filmen har kommit till genom projektet "Dokumentera Malmberget" då samhället kommer att försvinna på grund av gruvans utbredning. Se filmen om Solgården här!

Nystart i Helsingborg ska överbrygga klyftorna i segregerad stad

2016-09-08

- Det största problemet i Helsingborg är segregationen och vi vill vara en bro mellan norra och södra delen och skapa en multikulturell kyrka, säger Mark Cotterill, kårledare.

Akut- och stödboendet Lilla Bommen firar 120-årsjubileum

2015-12-03

Frälsningsarméns akut- och stödboende Lilla Bommen i Göteborg firade 120-års-jubileum den 3 december 2015 med öppet hus. Lilla Bommen var från början ett ungkarlshotell och har funnits i Göteborg sedan 1895. Med tiden har det utvecklats till ett stödboende för hemlösa.

Julklappstips - en cd från Frälsningsarmén

2014-12-10

Intäkterna från cd-skivorna ger lite jul till dem som inte annars får uppleva den. Det kan handla om julmat till fattiga familjer och människor som lever i hemlöshet, eller små presenter till glömda barn.

Ann-Christine Holten tog emot Nelson Mandela-priset

2014-06-09

Vid festligheterna i Stockholms stadshus på nationaldagen mottog major Ann-Christine Holten Nelson Mandela-priset för sina insatser i integrationsarbete vid kvinnocentret i Akalla.