logotype

Ekumeniska gudstjänster från Frälsningsarmén på SVT

Frälsningsarmén i Nässjö vill sprida hopp, ljus och tro genom fyra gemensamma tevegudstjänster på söndagar. Barn och unga medverkar och sång, musik, predikan framförs av kyrkorna tillsammans. ”Vi vill tillsammans förmedla vår tro till svenska folket, det behövs verkligen i denna tid”, säger kårledare Maria Olausson.

Söndagen den 8 oktober sände SVT den första av fyra gudstjänster från Frälsningsarmén i Nässjö. De ekumeniska gudstjänsterna är inspelade på Frälsningsarméns kår och är ett samarbete mellan kyrkorna i staden. Frälsningsarmén är värdar och deltar alla fyra söndagar genom mötesledning, predikan, lovsångsteam, musik, vittnesbörd och bön.

– Vi ville få dela vår tro på Jesus och förmedla hopp och ljus i en ganska trasig värld. Vi har gjort detta tillsammans med flera av kyrkorna i Nässjö och det var viktigt för oss att göra det som en enad kyrka, säger Maria Olausson, kårledare i Nässjö kår.

Barnen har en given plats i varje gudstjänst, som leds av en vuxen tillsammans med ett barn eller en ungdom. De unga är också med och sjunger och ber.

Positivt samarbeta med andra kyrkor

Maria tycker att det intensiva arbetet med gudstjänsterna har svetsat samman kåren. Att få forma gudstjänster tillsammans med de andra kyrkorna på orten har varit väldigt positivt, precis som samarbetet med SVT.

– Vi vill tillsammans förmedla vår tro till svenska folket. Vår bön är att människor ska uppleva ett personligt möte med Jesus när de tittar på våra gudstjänster. Det behövs verkligen i denna tid, säger Maria Olausson.

SVT sänder ekumeniska gudstjänster från Nässjö under söndagarna 8, 15, 22 och 29 oktober kl. 10.00. Gudstjänsterna kan även ses på  SVT play

Text: Carina Tyskbo
Foto: Frälsningsarmén i Nässjö