logotype

Stockholms-politiker bjöds in för samtal om social utsatthet

Varför kan inte ett välfärdssamhälle som Sverige få ett stopp på nyrekryteringen till de kriminella nätverken och den sociala utsattheten? Dessa tankar var bakgrunden till att Frälsningsarmén bjöd in Stockholms Stads borgarråd och oppositionsråd till ett samtal kring hur myndigheter och politiker bättre skulle kunna dra nytta av civilsamhällets kompetens och erfarenheter.

Frälsningsarmén möter allt fler som befinner sig i riskzonen för att dras in i kriminella nätverk.

– Samhällets mål borde vara en nollvision och vi är flera idéburna organisationer som ropar efter ökad samverkan med politiker för långsiktiga lösningar, säger Per-Johan Fernström, som är verksamhetsutvecklare inom sociala tjänster på Frälsningsarmén.

Den 15 mars ägde det första mötet rum i Frälsningsarméns lokaler på Kungsholmen. Representanter från sex av Frälsningsarméns sociala verksamheter i Stockholm presenterade sitt arbete, vilka behov de möter och hur.

Ge barnen trygga förebilder

”Trygga kids” är en vidareutveckling av de sommardagkollon som Frälsningsarmén arrangerat i Husby. Julia Adolfsson, som är ansvarig för Frälsningsarmén i Husby-Järva, berättade att de nu möter mellan 50 och 70 barn mellan 9 och 14 år varje vecka.

– Det är jätteviktigt att komma in tidigt i barnens liv för att ge dem ett sammanhang och trygga förebilder, ”trygga kids” blir stabila ”teens”, sade hon.

I samma område finns Frälsningsarméns Kvinnocenter i Akalla, som i 27 år har stöttat asylsökande kvinnor att komma in i det svenska samhället.

– Det senaste året har det också varit många ukrainska flyktingar som har besökt centret, berättade verksamhetsansvarige Karin Asplund.

– Det förebyggande arbetet i Järva är en nödvändig grund för att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen. Vi behöver stärka familjerna så att barnen inte sugs upp av nätverken och för att nå de här familjerna behöver samhället drar nytta av den idéburna sektorn, betonar Per-Johan Fernström.

Mer än ett komplement till socialtjänsten

Frälsningsarmén Home öppnades i augusti 2022 och riktar sig speciellt till människor som kommer från ett liv i utsatthet och destruktivitet. Kjell och Anki Karlsten, som är ansvariga för kårplanteringen, berättade om hur Frälsningsarméns uppdrag som en kristen kyrkan med ett starkt socialt engagemang här blir konkret och hur de kan förmedla tro, hopp, kärlek och budskapet att Gud har en tanke med varje människa.

Från Frälsningsarméns Sociala Center i Hornstull kom verksamhetschef Bodil Nilsson, som berättade om hur centrets verksamhet utökats under åren. I dag tar man emot 150 personer om dagen och tre kuratorer arbetar med att hjälpa dem vidare.

– Vi har tidigare sagt att vi har varit ett komplement till socialtjänsten, men i dag är det mer än så, sade hon.

Skapa sammanhang och delaktighet

På Frälsningsarmén i Kungsholmen har också Frälsningsarméns EU-center sina lokaler. Verksamhetschef Tiberiu Lacatus var på plats under politikermötet och berättade kort om EU-centrets integrationsarbete och samarbete med Stockholms stadsdelar och kyrkor.

Gemensamt för de olika verksamheternas arbete är att det handlar om att skapa sammanhang och delaktighet, att ett gott resultat förutsätter samverkan med olika myndigheter och andra samhällsaktörer, samt ett långsiktigt perspektiv.

– Det var jätteintressant att höra om allt arbete som Frälsningsarmén gör, speciellt i Järvaområdet där vi har stora utmaningar. Jag kände till en del men absolut inte allt, sade Alexandra Mattsson Åkerström, förskole-, barn- och fritidsborgarråd (V).

–Ja, fantastiskt att få ta del av Frälsningsarméns viktiga arbete. Vi är måna om att samarbetet med civilsamhället fungerar bra och jag ser fram emot fortsatta samtal, kommenterade oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M).

Text och bilder: Eva Gustin